Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Receptie gemeentehuis
Receptie gemeentehuis
Centrale balie burgerzaken
Centrale balie burgerzaken

Burgerzaken

Onder burgerzaken vindt u informatie over geboorte, overlijden, huwelijk en partnerschap, naturalisatie en diverse uittreksels. Hieronder vindt u meer informatie hierover, indien u vragen hebt kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer: 14 0251. Alle formulieren kunt u terug vinden in de digitale balie.

Geboorte

Aangifte van een geboorte dient binnen drie dagen te worden gedaan, waarin tenminste twee werkdagen vallen, te geschieden in de gemeente waar het kind is geboren. Wij verzoeken u uw trouwboekje en legitimatiebewijs meenemen.

Overlijden

Aangifte moet geschieden in de gemeente van overlijden. Bij de aangifte moet het trouwboekje van de overledene (indien aanwezig) en een door een arts afgegeven 'verklaring van overlijden' worden overgelegd, alsmede een zogeheten couvert B. Aangifte van overlijden geschiedt meestal door een begrafenisondernemer.

Huwelijks/partnerschapsregistratie

U kunt inlichtingen krijgen over formaliteiten voor het doen van huwelijks- en partnerschapsaangiften en het sluiten van een huwelijks/partnerschapsregistratie. Het is wenselijk voorafgaand contact op te nemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Naturalisatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u hierover inlichtingen geven en neemt uw verzoek tot naturalisatie in behandeling. Voor meer informatie hierover en over de kosten kunt u terecht bij leges.

Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand

Deze moeten worden aangevraagd in de gemeente waar een persoon is geboren, gehuwd, gescheiden of overleden. Wanneer bovenstaande in de gemeente Heemskerk heeft plaatsgevonden, kunt u ook het uittreksel online worden aanvragen.

Uittreksels uit de Basisregistratie persoonsgegevens

Deze moeten worden aangevraagd in de gemeente waar u woont. Dit document kunt u ook online aanvragen.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden