Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Een schoolbord met krijtjes en stoffer
Een schoolbord met krijtjes en stoffer
Een jongen die aan het kleuren is
Een jongen die aan het kleuren is

Onderwijs

Heemskerk heeft 13 scholen voor basisonderwijs bestaande uit 5 scholen voor openbaar primair onderwijs en 8 scholen voor bijzonder primair onderwijs. Daarnaast kent Heemskerk scholen voor voortgezet onderwijs aan het Kennemer College, de Kennemer praktijkschool, het basisberoepsgericht onderwijs en het vmbo (mavo). Het havo en vwo van het Kennemer College zijn gehuisvest in Beverwijk net over de grens met Heemskerk.

In de gemeentegids kunt u kijken welke onderwijsvormen er worden aangeboden in Heemskerk en waar u deze kunt vinden.

Kwaliteit onderwijs

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het onderwijs. De inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie bezoekt scholen en heeft inspectierapporten en kwaliteitskaarten van deze scholen. Kwaliteitskaarten zijn vereenvoudigde versies van inspectierapporten die inspecteurs voor het basis- en voortgezet onderwijs maken. De kwaliteitskaarten zijn geschikt om ouders te helpen bij de schoolkeuze van hun kind(eren). Deze kwaliteitskaarten vindt u op de website van de Onderwijsinspectie.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden