Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Folders over Leerplicht en de bijbehorende regels
Folders over Leerplicht en de bijbehorende regels

Leerplicht, voor iedere leerling

Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak staan jongeren sterker in de maatschappij. Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Ze moeten naar school tot ze een startkwalificatie hebben gehaald of tot ze 18 jaar zijn. Een afgeronde schoolopleiding is een eerste vereiste om later een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven.

Elk kind heeft recht op onderwijs. Ouders en verzorgers zijn hiervoor in eerste instantie verantwoordelijk. Ook de schooldirecteur heeft verplichtingen zoals het melden van schoolverzuim. De leerplichtambtenaar van de gemeente ziet op de naleving van de leerplichtwet toe. Soms komen leerlingen niet op school, bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Of leerlingen spijbelen zonder dat de ouders dat weten. Als dat vaak gebeurt, dan raken leerlingen achterop.

Meer informatie over leerplicht

Voor meer algemene informatie over leerplicht, de kwalificatieplicht, schoolverlaters, vrijstellingen, verlof, ziekte en bijzondere talenten kunt u terecht op de website www.leerplein-mzk.nl
Voor specifieke vragen of het aanvragen van een vrijstelling kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0251 of via de e-mail naar leerplicht@heemskerk.nl.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden