Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak

Ondersteuning en zorg

Twee dames met scootmobielen
Twee dames met scootmobielen

Er vinden grote veranderingen plaats in het sociaal domein. De uitbreiding van de taken binnen het sociaal domein (decentralisaties AWBZ - begeleiding, Jeugdhulp en Participatiewet), betekenen een grote uitdaging met ingrijpende gevolgen. De gemeente is nu verantwoordelijk voor vrijwel de gehele maatschappelijke ondersteuning. Dit raakt alle leefgebieden van onze inwoners: zorg, welzijn, schuldhulpverlening, werk, onderwijs, opvoedingsondersteuning en inkomensondersteuning.

Decentraliseren

Met het decentraliseren van taken wordt vorm gegeven aan de rol van de gemeente als meest nabije overheid, die behoeftegericht, meer preventief en dichtbij de burger ondersteuning kan organiseren. Tegelijkertijd zijn er forse bezuinigingen vanuit het rijk en zal de gemeente het met minder geld moeten doen. Dat vraagt om slimme, efficiënte en integrale werkwijzen, arrangementen en samenwerkingsrelaties. De uitdaging is om de verschillende taken binnen het sociaal domein steeds in hun onderlinge samenhang te bezien en ze uit te voeren vanuit een integraal perspectief op het sociale domein, waarbij we onze inwoners zelf centraal stellen en van daaruit onze dienstverlening ‘ontschot’ organiseren.

Hulp en ondersteuning

Hulp voor elkaar en hulp in en om het huis? Weet u waar u moet zijn als u met vragen zit of ondersteuning nodig hebt? Bespreek de dingen die u lastig vindt met mensen in uw omgeving, zoals familieleden, vrienden of buren. Of bezoek de website www.hulpwijzerheemskerk.nl voor advies en informatie bij al uw hulpvragen. U vindt hier ook een overzicht van tal van organisaties die u verder kunnen helpen.
U kunt daarnaast terecht bij BUUV op www.ijmond.buuv.nu voor allerlei soorten hulp die bewoners aan elkaar geven.

Als u dagelijks zorgt voor een familielid en vragen hebt, kunt u ondersteuning vragen voor mantelzorg via VivaZorggroep!. Als u een vraag of probleem hebt waar u alleen niet uit komt, als u uw vraag met iemand wilt bespreken, als u een steuntje in de rug nodig hebt of als u zich zorgen maakt over een medebewoner, dan kunt u contact opnemen met een van de drie sociale teams in Heemskerk.
Als u nieuwe mensen wilt ontmoeten, iets wilt betekenen voor een ander of uw talenten wilt inzetten, kijk dan eens bij de Vrijwilligerscentrale Heemskerk www.vwdoen.nl.
U kunt tenslotte bij de gemeente terecht voor hulpmiddelen en voorzieningen vanuit de Wmo. Denkt u daarbij aan rolstoelen, woningaanpassingen, hulp bij het huishouden en individuele begeleiding.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden