Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Afslag A9 Heemskerk
Afslag A9 Heemskerk
Een luchtfoto van het centrum van Heemskerk
Een luchtfoto van het centrum van Heemskerk

Hoeveel wegen leiden naar Heemskerk?

U kunt op allerlei manieren in Heemskerk komen. Als u er eenmaal bent, ligt een uitgebreid net van wegen, fietspaden en wandelpaden voor u open. Het onderhoud daarvan is in goede handen bij de gemeente. Maar staat u er wel eens bij stil, dat het werk aan de weg nooit af is? Dan zijn we hier een weg aan het asfalteren, dan beginnen we daar weer met bestraten. Ergens anders moet een rotonde komen, en hoe gaan we dat kruispunt veiliger maken? Dit onderdeel gidst u door alle mogelijkheden en plannen. En door nog veel meer. Want wegen raken aan openbaar groen, verkeer heeft gevolgen voor milieu en ga zo maar door. Zie hier uw wegwijzer door verkeer, parkeren, openbaar vervoer, het gemeentelijke vervoersbeleid en milieu.

Verkeersstructuurplan Heemskerk

In 2009 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan vastgesteld met de titel Verkeersstructuurplan 2009-2015 (VSP). De gemeente actualiseert momenteel het Heemskerkse verkeer en vervoerbeleid. De raad zal naar verwachting in oktober 2017 overgaan tot vaststelling hiervan.

Het VSP beschrijft een groot aantal verkeersaatregelen voor de korte en lange termijn in en rond Heemskerk. Deze maatregelen moeten worden genomen om Heemskerk bereikbaar te houden en de veiligheid en de leefbaarheid te optimaliseren voor alle verkeersdeelnemers. In het beleidsdocument wordt ingegaan op de beleidskaders en de visie voor de wegenstructuur, openbaar vervoer en fiets. Aan het VSP is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin het projectenoverzicht voor de periode tot en met 2015 wordt vermeld.

IJmond Bereikbaar

IJmond Bereikbaar is een samenwerkingsverband tussen het georganiseerde bedrijfsleven en de wegbeheerders van de IJmondgemeenten (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest). Samen wordt hard gewerkt om de IJmond bereikbaar te houden, nu en in de toekomst. Een goede bereikbaarheid is van belang voor de economische ontwikkeling van de IJmond.
IJmond Bereikbaar richt zich op het bereikbaar houden van de regio door:

  • een gezamenlijke bereikbaarheidvisie te ontwikkelen;
  • mobiliteitsmanagement woon-werkverkeer;
  • mobiliteitsmanagement goederenvervoer;
  • collectief verzamelen en beheren van informatie over wegwerkzaamheden;
  • afstemming over planning van wegwerkzaamheden;
  • gezamenlijke communicatie over werkzaamheden.

Ga voor meer informatie naar de website www.ijmondbereikbaar.nl.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden