Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
Bord Normaal Amsterdams Peil (NAP)
Bord Normaal Amsterdams Peil (NAP)
Meet boutje NAP
Meet boutje NAP

Water in Heemskerk

Verandering in klimaat, het rijzen van de zeespiegel en bodemdaling zorgen ervoor dat we in Nederland te maken krijgen met wateroverlast én met watertekort. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen pakken samen de waterproblematiek in Nederland aan. De gemeente Heemskerk werkt samen met de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat aan water.

Gemeente Heemskerk

De gemeente is verantwoordelijk voor de ontwatering van het openbaar gebied. Zij kan onder andere bepalen waar meer water moet worden aangelegd. Bij bouwplannen en stedelijke ontwikkelingen wordt onderzocht of de beoogde waterhuishouding in orde is of moet worden verbeterd. Dit is te lezen in het desbetreffende bestemmingsplan. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de riolering openbaar terrein.

Hoogheemraadschap

Het Hoogheemraadschap adviseert de gemeente aan de hand van een ‘’watertoets’’ waar en hoeveel water er aangelegd moet worden. Dit gebeurt met name om zogenaamde piekregens (hele harde stortbuien) op te vangen of door middel van infiltratiesystemen langzaam in de bodem en vervolgens in het grondwater te laten zakken. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Zij draagt zorg voor de afwatering en de hoogte van het water (het peilbeheer). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Provincie Noord-Holland

De provincie voert beleid over het (diepere) grondwater. Zij beheert het grondwater indirect door vergunningen te verlenen of te weigeren om grondwater te onttrekken. Ook is de provincie verantwoordelijk voor de bewaking van de zwemwaterlocaties. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de provincie Noord-Holland.

Regionaal waterplan

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe wegen, woningen, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen gebouwd waardoor de waterhuishouding is verslechterd. Om het bestaande watersysteem te verbeteren is samen met het hoogheemraadschap de waterhuishouding regiobreed doorgelicht. De knelpunten, verbeteringen en een visie op de toekomst zijn samengevat in het Regionaal Waterplan Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest 2007-2017. Hierin is een aantal maatregelen uitgewerkt om de waterhuishouding, de kwaliteit en de beleving van het water te verbeteren.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden