Budget bewonersinitiatieven (BBI)

Het budget bewonersinitiatieven (BBI) van 90.000 euro is bedoeld voor activiteiten en projecten die bijdragen aan de leefbaarheid en/of het vergroten van de sociale cohesie in de buurt. Denk daarbij aan kleinschalige buurt- en straatfeesten en aan voorzieningen in de buurt, maar ook aan grote evenementen. Alle Heemskerkse inwoners kunnen een beroep doen op dit budget!

De termijn voor het indienen van een aanvraag staat vermeld in de voorwaarden. Een budgetcommissie bestaande uit Heemskerkse burgers beoordeelt de aanvragen. Om een aanvraag voor een bijdrage uit het budget bewonersinitiatieven te doen, vult u het formulier in. Het ingevulde formulier gaat direct naar de budgetcommissie.

Dit formulier is ook bedoeld voor het indienen van declaraties. En u kunt het formulier gebruiken om activiteiten en projecten te melden, zonder dat daarvoor budget wordt aangevraagd. Wij horen graag wat er allemaal gebeurt in de buurten.

Budget aanvragen / kosten declareren

Burgerparticipatie

De gemeente maakt beleid en neemt besluiten die van invloed zijn op uw (leef)omgeving. Omdat uw invloed en betrokkenheid meer is dan eens in de vier jaar naar de stembus gaan, gaat het bij burgerparticipatie over deze contacten met de gemeente. Het heeft te maken met burgerschap, met democratie, met vernieuwing van het openbaar bestuur en een overheid die meer naar u luistert en aan u laat. Meer over burgerparticipatie leest u in het document hieronder.