Buurtpreventie WhatsAppgroepen

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als moderne vorm van buurtwacht. Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders.

Met het melden van verdachte situaties in een BuurtWhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. Op Wabp.nl kunt u op de kaart zien of er bij u in de buurt al een BuurtWhatsApp actief is en kunt u de contactgegevens vinden van de betreffende beheerder om u aan te melden. Heeft uw wijk, buurt, dorp of stad nog géén BuurtWhatsApp? Start dan zelf het initiatief en zorg samen voor een veiligere wijk! Op deze site staat ook een stappenplan om zelf een BuurtWhatsApp op te starten.

WhatsAppgroepen bij u in de buurt

Tips en spelregels

Een BuurtWhatsApp kan de veiligheid in uw buurt verbeteren, maar de groep moet geen complete chaos worden. Hieronder een aantal tips en spelregels welke u kunt toepassen op de BuurtWhatsApp in uw wijk. Ook wijzen we u graag op de zogeheten SAAR-methode om WhatsApp-meldingen binnen de politieprocessen te laten passen.

 1. Minimumleeftijd
  Een BuurtWhatsApp is een serieuze zaak. Wij raden het aan een minimumleeftijd van 18 jaar in te stellen.
 2. Omtrek
  Deelnemers dienen woonachtig te zijn in de wijk of buurt waar de groep zich bevindt. In een BuurtWhatsApp kunnen maximaal 256 personen (het maximum aantal van mogelijke leden van een groep binnen WhatsApp). Afhankelijk van de grootte van uw wijk of buurt is het verstandig vooraf een omtrek te bepalen. TIP: Laat een beheerder van een BuurtWhatsApp uit een andere wijk deelnemen zodat hij of zij informatie tussen groepen kan uitwisselen. Hierdoor wordt het bereik van uw BuurtWhatsApp nog groter!
 3. Verdachte situaties/heterdaad
  Een BuurtWhatsApp is bedoeld om verdachte situaties te signaleren, melden en eventueel te verstoren. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Speel nooit voor eigen rechter en waarschuw bij heterdaad altijd de politie via 112. Een verdacht persoon kan onschuldig zijn, maar door berichten in de groep door alle deelnemers als crimineel worden aangezien. Wees dus terughoudend met acties en neem contact op met de politie. Belt u 112 naar aanleiding van een gemelde situatie in de BuurtWhatsApp, laat dit dan aan de groep weten zodat er geen vijftig telefoontjes naar de politie worden gedaan. De BuurtWhatsApp heeft vooral een signaleerfunctie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. U kunt samen met buurtbewoners de verdachte in de gaten houden, maar let altijd eerst op uw eigen veiligheid. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 4. Delen van foto’s
  Foto’s kunnen handig zijn als signalement of eventueel bewijs. Volgens de privacywet is het niet toegestaan om foto’s van verdachten (online) openbaar te maken. Een BuurtWhatsApp is echter een besloten groep waardoor het plaatsen van foto’s weinig privacy problemen zal opleveren. Wees echter terughoudend met het delen van foto’s van personen. Het is niet de bedoeling een verdacht persoon aan de schandpaal te nagelen. In veel gevallen voldoet een signalement ook.
 5. Geen overbodige berichten
  Een BuurtWhatsApp is bedoeld als buurtwacht, niet als buurthuis. Niet alle buurtbewoners zitten te wachten op een overvloed aan berichten. Door regelmatig gezellige en grappige berichten te plaatsen, kunnen berichten die er écht toe doen over het hoofd worden gezien of niet snel worden opgemerkt. Het is dus raadzaam om de BuurtWhatsApp alleen als alarmsysteem te gebruiken. Voor gezelligheid kan uiteraard een tweede groep worden geopend.
 6. Gebruik BuurtWhatsApp volgens de SAAR afkorting
  SAAR is in Ede bedacht door politie en burger en betekent het volgende:
  – S = Signaleer
  – A = Alarmeer 112
  – A = App om uw waarneming bekend te maken aan anderen. (alleen actuele meldingen)
  – R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
  De bedoeling is het verstoren van de plannen van de verdachte persoon (“ zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

Borden en stickers

De gemeente voorziet in de borden met de tekst dat er WhatsApp groepen actief zijn. De borden zijn reeds opgehangen op de toegangswegen naar de gemeente Heemskerk en bevinden zich dus voornamelijk in het gemeentelijk grensgebied. Dit geldt voor zowel de autowegen als voor de fietsroutes. Omdat alle toegangswegen al voorzien zijn van dergelijke borden, is het niet nodig om per buurt aan te duiden dat er een WhatsApp groep actief is.

De gemeente heeft bewust gekozen om de bebording te beperken tot de hoofdwegen in het grensgebied. Dit om te voorkomen dat als er een bord in de ene straat opgehangen wordt, de straat ernaast ook een bord wil om aan te geven dat zij óók een What’s App groep actief hebben, uit angst dat criminelen anders eerder zullen toeslaan in deze buurt (het zogenoemde ‘waterbedeffect’). Dit kan als gevolg hebben dat er sociale onrust ontstaat of dat de gemeente helemaal vol komt te hangen met de bewuste bordjes.

Om deze reden is er voor gekozen om borden te plaatsen op strategische punten in de gemeente. Hierdoor is het voor criminelen duidelijk dat er in Heemskerk vele WhatsApp groepen actief zijn en de sociale controle overal hoog is. Daarnaast kunnen zij niet helder krijgen waar de groepen wel en niet actief zijn. Hiermee proberen we de borden effectiever en meer preventief in te zetten, zonder dat heel de gemeente vol komt te hangen. Ook dit is een signaal voor de crimineel.

Stickers

U heeft zelf wel de mogelijkheid om kenbaar te maken dat u bent aangesloten bij What’sApp Buurtpreventie. Dit kan door middel van buurtpreventie stickers. De stickers kunnen bewoners op hun eigendommen plakken (bijvoorbeeld op ramen of voordeur). De stickers zijn verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis en kunnen daarnaast door de beheerder van een WhatsApp groep worden aangevraagd om verder te kunnen verdelen onder deelnemers.

What’s Gebuurt?

In samenwerking met de politie is de gemeente Heemskerk een pilot gestart voor een burgerparticipatieproject. Het project What’s gebuurt? is voor buurtbewoners die zich betrokken voelen bij de veiligheid en leefbaarheid van hun buurt en die zich hier actief voor in willen zetten. What’s gebuurt? is een aanvulling op de WhatsApp buurtpreventiegroepen waarbij we nog meer willen inzetten op het verminderen van het aantal woninginbraken, het vergroten van veiligheid en leefbaarheid in de wijk, het verhogen van de pakkans van daders en het verbeteren van het contact tussen bewoners.

Ongeveer eens per kwartaal worden er themabijeenkomsten georganiseerd om bewustzijn en alertheid bij inwoners te creëren met betrekking tot bijvoorbeeld woninginbraken, maar bijvoorbeeld ook op andere gebieden zoals cybercriminaliteit of brandpreventie. Ook zelf aangedragen onderwerpen zoals ‘Hoe om te gaan met jeugd?’ worden hier besproken. Deze bijeenkomsten zijn vooral interactief van aard en worden zoveel mogelijk afgestemd op de actualiteit en de wensen van deelnemers. Verder wordt er in samenspraak nagedacht over de verdere toekomst van het project.

Het project heeft ondertussen geresulteerd in een Facebookpagina voor de beheerders van de BuurtWhatsAppgroepen, zodat de beheerders elkaar makkelijker kunnen vinden of waarschuwen als er iets aan de hand is. De Facebookpagina is te vinden onder de naam: ‘What’s gebuurt (wabp beheerders Heemskerk)’. Ook is er een beheerders Appgroep aangemaakt met hetzelfde doel en is er een aanmeldingsfolder beschikbaar voor de beheerders, die zij in de brievenbus van buurtbewoners kunnen doen, zodat nieuwe leden zich voor de BuurtWhatsApp kunnen aanmelden. Indien u aanvullende vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via . Uiteraard staan wij open voor aanvullingen voor en opmerkingen over dit project.