Planschade tegemoetkoming aanvragen

Heeft u schade als gevolg van een wijziging van het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen en u vindt dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Dan kunt u een tegemoetkoming voor planschade aanvragen.

Aandachtspunten

U kunt planschade aanvragen als uw huis bijvoorbeeld minder waard wordt, omdat er voor uw huis een nieuwe woonbestemming komt. De aandachtspunten voor het aanvragen zijn:

  • U heeft nog geen andere tegemoetkoming of schadevergoeding hiervoor gekregen.
  • U krijgt een tegemoetkoming als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is.
  • Het aanvragen van een tegemoetkoming kost €300,-. Dit bedrag wordt teruggestort als u de tegemoetkoming krijgt.
  • De procedure duurt meestaal één tot anderhalf jaar.
  • U kunt de tegemoetkoming aanvragen binnen vijf jaar nadat het ruimtelijke plan definitief is.
Formulier planschade aanvragen (94 KB)