Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
 

Bedrijveninvesteringszone centrum Heemskerk

Op verzoek van de ondernemers in het centrum van Heemskerk is er in 2016 een traject gestart voor het realiseren van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Een BIZ is een winkelgebied waarbinnen de ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving zoals het aanbrengen van feestverlichting, het organiseren van activiteiten en het promoten van het winkelcentrum. Alle gebruikers van de bedrijfspanden in het gebied betalen mee. Een BIZ wordt ingesteld voor een periode van vijf jaar. Voor het centrum van Heemskerk is per 1 januari 2017 een BIZ van kracht.

De gemeente heeft de wettelijke taak om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor het instellen van een BIZ. De ondernemers in het centrumgebied hadden van 3 oktober tot en met 28 oktober 2016 de gelegenheid om hun stem uit te brengen voor of tegen de instelling van een BIZ. Hiervoor ontvingen zij een uitnodiging en een stembiljet.
In totaal heeft 73,5% van de ondernemers gestemd en daarvan was ruime twee derde vóór een BIZ. De formele draagvlakmeting was het sluitstuk van het initiatief van gezamenlijke ondernemers, bureau Stad&Co en brancheorganisatie Inretail om de BIZ te realiseren.

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden