Volg ons op twitter Volg ons op facebook Maak direct een afspraak
 

Regels voor horeca-ondernemers

Ondernemers hebben bij het starten van een bedrijf met allerlei regels te maken. Voor horeca-ondernemers komen hier vaak nog aanvullende zaken bij kijken voor bijvoorbeeld het schenken van alcohol, het hebben van een terras, het organiseren van een evement en uren dat de onderneming open mag zijn. In de gemeente Heemskerk zijn naast de Drank- en Horecawet verschillende notities en beleidsdocumenten gemaakt die samenhangen met de exploitatie van een horecabedrijf. Om het voor u als horeca-ondernemer gemakkelijker te maken, zijn deze documenten hieronder bijeen gebracht.

 1. Terrassenbeleid
  Onderdeel van het vestigingsbeleid, bevoegdheid van de burgemeester (vastgesteld september 2013), zie www.heemskerk.nl/verordeningen;
 2. Vestigingsbeleid
  bestemmingsplan Centrum, bevoegdheid van de raad (vastgesteld april 2013, wordt medio 2016 geactualiseerd), zie www.ruimtelijkeplannen.nl;
 3. Collectieve ontheffing sluitingsuur
  Bevoegdheid van de burgemeester (medio 2015);
 4. Regels Paracommercie
  Onderdeel van de Algemene plaatselijke verordening, bevoegdheid van de raad (vastgesteld december 2013), zie www.heemskerk.nl/verordeningen;
 5. Speelautomatenhallenbeleid, wet op de Kansspelen, de verordening speelautomatenhallen
  Bevoegdheid van de raad (vastgesteld in oktober 2013), zie www.heemskerk.nl/verordeningen;
 6. Alcoholmatiging en preventiebeleid
  Plan is in de maak, bevoegdheid van de raad;
 7. Exploitatie Strand
  Aanbesteed en in december 2014 gegund voor de komende 5 jaar, bevoegdheid van het college;
 8. Horecaconvenant
  Convenant is in de maak, bevoegdheid van de burgemeester, na vaststelling wordt het convenant met de individuele ondernemers afgesloten;
 9. De exploitatievergunning
  Onderdeel van de herziening van de Algemene plaatselijke verordening, bevoegheid van de raad (wordt medio 2015 ter vaststelling aangeboden), zie www.heemskerk.nl/verordeningen;
 10. De kadernotitie Evenementen
  Bevoegdheid van de burgemeester, wordt geactualiseerd en medio 2015 ter vaststelling
  voorgelegd, zie www.heemskerk.nl/verordeningen;
 11. De wet BIBOB
  Voortdurend toegepast bij de beoordeling van daarvoor in aanmerking komende aanvragen voor een vergunning. De vergunning Drank- en Horecawet hoort tot de BIBOB-plichtige activiteiten. Bevoegdheid van ons college. Het beleid wordt in samenwerking met de gemeente Beverwijk geactualiseerd, www.heemskerk.nl/verordeningen;
 12. Aanwijzingsbesluit Collectieve festiviteiten
  Bevoegdheid van het college (vastgesteld februari 2015).

contact
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postbus 1
1960 AA Heemskerk
telefoon: 14 0251
e-mail: post@heemskerk.nl

openingstijden