Ondernemersloket coronavirus

Ondernemers in Heemskerk ondervinden de gevolgen van de eerdere maatregelen rondom het coronavirus. Op deze pagina vindt u links naar bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Daarnaast vindt u informatie over lokale maatregelen. We houden deze lijst actueel en vullen waar nodig.

Teruggekeerde regelingen

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL Q4 2021 is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 30% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. De ondernemer mag hierbij zelf de referentieperiode kiezen die het meest gunstig is. Het maximale subsidiebedrag wordt € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen. Ook past het kabinet de staatssteungrens aan van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen nu de Europese Commissie die ruimte biedt. TVL aanvragen voor Q4 kan van 20 december 08:00 uur tot 28 januari 17:00 uur. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u meer informatie over deze regeling én het aanvragen ervan. 

NOW

Ondernemers die ten minste 20% omzetverlies hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december de NOW 5 aanvragen. Dat geldt dus ook voor de huidige periode met beperkingen. Met deze regeling kan personeel doorbetaalt worden en medewerkers worden behouden. De NOW 5 vergoedt net als de eerdere regelingen ook de salarissen van medewerkers met een flexibel contract. De NOW 5 kent grotendeels dezelfde voorwaarden als de NOW 4. Zo is het vergoedingstarief opnieuw 85%. De referentiemaand voor de loonsom is september 2021. Het streven is dat werkgevers nog in december een subsidieaanvraag kunnen doen. Startende ondernemers die uiterlijk 30 september 2021 zijn begonnen, kunnen een voorschot aanvragen voor de NOW 5-subsidie. 

Aanvraagperiode NOW6

NOW6 heeft betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2022. Op deze pagina leest u binnenkort op welke datum het aanvraagloket precies opent. De planning is dat het aanvraagloket (de 8e aanvraagperiode) opent in de tweede helft van februari 2022. Daarna start de uitbetaling van de eerste voorschotten.

Overeenkomsten NOW6 met eerdere NOW-subsidies

De NOW6 is bijna hetzelfde als de NOW5. De overeenkomsten zijn:

  • Minimaal 20% omzetverlies;
  • Maximaal op te geven omzetverlies van 90% (ook als u het omzetverlies schat tussen 90 en 100%);
  • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
  • Vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon.

Belastingmaatregelen

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in twee stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Culturele en creatieve sector

Het kabinet maakt verder € 68 miljoen vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen tot het eind van het jaar. Deze middelen behelzen een voortzetting van de eerdere specifieke steun: ondersteuning voor de BIS- en Erfgoedwetinstellingen en de meerjarig gefinancierde instellingen bij de Rijkscultuurfondsen, en ondersteuning voor makers via onder andere de rijkscultuurfondsen. De suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten, die de capaciteitsbeperking in instellingen compenseert, wordt aangepast naar 85% van de kaarten.

Sport

Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen weer geopend voor compensatie van de vaste lasten en de huurkosten. Ook krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Ook de topsport wordt ondersteund vanwege het niet langer toestaan van publiek. De topsport kan onder meer gebruik maken van de reguliere steunmaatregelen TVL en NOW.

Blijvende regelingen

Gratis adviesgesprek voor ondernemers in onzekere tijd

Er zijn 2 manieren om als ondernemer gratis advies in te winnen:

  1. Sinds 1 januari 2021 kunnen ondernemers bij de gemeente terecht voor ondersteuning bij financiële problemen of bedrijfsadvies. Wij bieden gratis advies voor ondernemers in samenwerking met het Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf IMK.
  2. In deze onzekere tijd gebeurt er veel op de arbeidsmarkt. Banen verdwijnen, verschuiven of er zijn tekorten. ZKIJ Werkt Door kijkt samen met u mee naar om- en bijscholingsmogelijkheden, naar kansen in een nieuwe sector, ze ondersteunen werkgevers naar kansen voor nieuw personeel of wanneer u zzp-er bent en over wil stappen naar loondienst. 

Bijstand aan zelfstandigen (Bbz)

Bent u zelfstandig ondernemer, woont u in Heemskerk en hebt u geen of nauwelijks inkomsten door de coronacrisis? De gemeente kan u mogelijk helpen met een Bbz inkomensaanvulling, Bbz bedrijfskrediet of een IOAZ-uitkering. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om Bbz of IOAZ te krijgen. U kunt Bbz of IOAZ aanvragen bij de gemeente Haarlem, daar vindt u ook de voorwaarden. Deze  gemeente heeft hiervoor informatie van u nodig. Voor Bbz of IOAZ moet u meer informatie aanleveren dan voor bijvoorbeeld de Tozo. Een Bbz- of IOAZ-aanvraag kost ook meer tijd. U kunt op de website www.krijgikbbz.nl eerst een check doen of u in aanmerking komt voor Bbz of IOAZ.

Bbz of IOAZ aanvragen

Komt u volgens de Bbz-check mogelijk in aanmerking voor Bbz of IOAZ? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente Haarlem. 

 

Meer informatie (gemeente Haarlem)

Uitstel belastingen en heffingen 2022 aanvragen

Heeft u door de coronacrisis moeite om de gemeentelijke belastingen en heffingen 2022 op tijd te betalen? Vraag uitstel of een betalingsregeling aan.

Gemeentelijke maatregelen belastingen

In 2020 versoepelden wij de regels rond het betalen van gemeentelijke heffingen voor ondernemers. In 2021 geldt dit niet. Dat betekent dat ondernemers, bedrijven en ZZP-ers in principe niet in aanmerking komen voor gespreid betalen of kwijtschelding van hun gemeentelijke belastingen.

Heeft u toch door (corona) omstandigheden moeite met het betalen van uw (zakelijke) gemeentelijke belastingen? In heel bijzondere situaties kunnen we andere afspraken maken. U kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar post@heemskerk.nl, waarin u uw situatie uitlegt en een verzoek doet. Ook als u vragen hebt kunt u mailen naar dit adres.