Bijdrage kosten leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school vanwege de afstand of een handicap? Dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de de kosten van het vervoer van uw kind.

Vormen van leerlingenvervoer

  • Uw kind krijgt een openbaarvervoerabonnement (eventueel ook voor de begeleider).
  • Uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer).
  • U krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

Kilometergrens leerlingenvervoer

De gemeente hanteert een afstandscriterium van 6 kilometer. Is de afstand van huis tot school kleiner dan 6 kilometer? Dan kan uw kind waarschijnlijk geen gebruikmaken van leerlingenvervoer. Deze grens geldt meestal niet voor kinderen die door een handicap niet (zelfstandig) kunnen reizen met het openbaar vervoer.

Bijdrage ouders

Gemeenten mogen een bijdrage vragen voor het leerlingenvervoer van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Heeft uw kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan mag de gemeente geen eigen bijdrage van u vragen.

Aanvraag leerlingenvervoer (DigiD)

Mee & de Wering

De gemeente Heemskerk heeft MEE & de Wering de opdracht gegeven om te starten met het project ‘MEE op weg’. In 2018 kunnen leerlingen, die nu met het aangepast vervoer naar school reizen, ervaren of zij zelfstandig naar school kunnen reizen met de fiets of het openbaar vervoer. Met extra hulp en begeleiding van een reismaatje wordt de reis gedurende 10 weken stapsgewijs geoefend. Ook kinderen met een beperking verdienen wat ons betreft de kans om zich zo zelfstandig mogelijk te ontwikkelen. Meer over dit project vindt u op deze website.