Bijstand aan zelfstandigen (Bbz)

Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers, Tozo

Bent u zelfstandig ondernemer, woont u in Heemskerk en hebt u geen of nauwelijks inkomsten door de coronacrisis? Het kan zijn dat u recht hebt op Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo). Tozo is een tijdelijke uitkering (uitgevoerd door de gemeente) voor levensonderhoud en vult het inkomen aan tot het sociaal minimum.

Op de website www.krijgiktozo.nl ziet u of u mogelijk recht hebt op deze tijdelijke uitkering.

Het kabinet heeft de maatregelen voor ondersteuning in levensonderhoud van zelfstandig ondernemers verlengd tot en met 30 september 2021. Kijk goed naar de voorwaarden voor Tozo. 

De Tozo bestaat uit twee delen:

 • Levensonderhoud: een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum;
 • Bedrijfskrediet: een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Meer informatie over Tozo staat ook op de website van de Rijksoverheid.

Met de onderstaande knop kunt u direct de aanvraag Tozo levensonderhoud indienen bij de gemeente Heemskerk. De aanvraag van een bedrijfskrediet gaat via de site van de gemeente Haarlem. Daar leest u ook meer over de voorwaarden die gelden voor dit krediet.

Levensonderhoud Tozo aanvragen [DigiD]

Bent u een startende ondernemer of een zelfstandige ondernemer met een tijdelijke terugval in inkomsten? Of denkt u dat u binnenkort te maken krijgt met een terugval in de inkomsten? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening.

Het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen doet u bij gemeente Haarlem. De gemeente Heemskerk laat deze regeling namelijk uitvoeren door de gemeente Haarlem.

Aanvragen bij de gemeente Haarlem Wijzigingen melden

Voorwaarden

U kunt Bbz (besluit bijstandsverlening zelfstandigen) aanvragen als u:

 • Een bedrijf wilt starten vanuit de bijstand
  Deze ondersteuning kan al vanaf de voorbereidingsperiode gedurende een jaar. Als u een levensvatbaar ondernemersplan heeft, dan kunt u in aanmerking komen voor een mogelijke lening voor bedrijfskapitaal. Ook na het eerste jaar en na het beëindigen van de bijstandsuitkering zijn er ondersteuningsmogelijkheden. Voorwaarden: uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn, u moet minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf werken en u kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of andere kredietverlener
   
 • Als ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit
  U kunt in aanmerking komen voor ondersteuning periodieke uitkering in de vorm van een renteloze lening of voor bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening. De ondersteuning kan het totale inkomen van u en uw partner aanvullen tot het bijstandsniveau. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging). Achteraf wordt er bekeken of u de periodieke uitkering (geheel of gedeeltelijk) moet terugbetalen. Voorwaarden: uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn en u moet minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf werken.
   
 • 55 Jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf
  U kunt in aanmerking komen voor een periodieke uitkering of voor bedrijfskapitaal. De periodieke uitkering vult het totale inkomen van u en uw partner aan tot het bijstandsniveau. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging van twaalf maanden). Voorwaarden: u heeft minstens tien jaar een eigen bedrijf en het bruto inkomen uit uw onderneming is lager dan de bijstandsnorm maar ten minste € 7.930,00 (bedrag voor 2019) per boekjaar. Hier vindt u de normbedragen.
   
 • Uw bedrijf wilt beëindigen
  U kunt een aanvullende uitkering krijgen tot het bijstandsniveau totdat u uw bedrijf beëindigt. De looptijd is maximaal twaalf maanden (soms met een verlenging van twaalf maanden). Voorwaarden: u heeft minimaal 1.225 uur per jaar (gemiddeld 23,5 per week) in uw bedrijf gewerkt en uw bedrijf is niet levensvatbaar.