Bijzondere bijstand

Via de bijzondere bijstand vergoedt de gemeente noodzakelijke extra kosten, die u zelf niet kunt opbrengen. Het gaat hierbij om kosten die bovenop uw gewone uitgaven (eten, drinken, huur, kleding etc.) komen. Vaak gaat het om een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage of een deel van de totale kosten. De gemeente beoordeelt of het inderdaad om noodzakelijke extra kosten gaat.

De bijzondere bijstand is er voor iedereen met een minimuminkomen. Let wel op dat als uw inkomen iets hoger is dan de bijstandsnorm, u misschien toch recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding. Waar u bijzondere bijstand voor kunt aanvragen vindt u in de Beleidsregel bijzondere bijstand en verstrekkingengids gemeente Heemskerk 2016, deze informatie vindt u op de website Overheid.nl.

Heeft u een vraag over bijzondere bijstand? U kunt uw vraag via onderstaand formulier aan ons stellen.

Informatie opvragen Aanvraag Bijzondere bijstand (DigiD) Wijzigingen melden