Bijzondere bijstand

Via de bijzondere bijstand vergoedt de gemeente noodzakelijke extra kosten, die u zelf niet kunt opbrengen. Het gaat hierbij om kosten die bovenop uw gewone uitgaven (eten, drinken, huur, kleding etc.) komen. Vaak gaat het om een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage of een deel van de totale kosten. De gemeente beoordeelt of het inderdaad om noodzakelijke extra kosten gaat.

De bijzondere bijstand is er voor iedereen met een minimuminkomen. Let wel op dat als uw inkomen iets hoger is dan de bijstandsnorm, u misschien toch recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding.

Heeft u een vraag over bijzondere bijstand? U kunt uw vraag via onderstaand formulier aan ons stellen.

Informatie opvragen Aanvraag Bijzondere bijstand (DigiD)

Woonkostentoeslag

Een onderdeel van bijzondere bijstand is de woonkostentoeslag. Zowel huurders als huiseigenaren kunnen woonkostentoeslag aanvragen als de hoogte van de huur of hypotheek niet past bij de hoogte van uw inkomen.

De voorwaarden om voor woonkostentoeslag in aanmerking te komen zijn:

  • U komt niet in aanmerking voor huurtoeslag (huurtoeslag gaat vóór woonkostentoeslag).
  • Het feit dat de hoogte van huur of hypotheek niet past bij de hoogte van het inkomen is van tijdelijke aard.
  • De woonkostentoeslag is afhankelijk van de hoogte van het verschil tussen inkomen en huur of hypotheek.
  • Wanneer het gaat om structureel te hoge huur of hypotheek bent u verplicht om te verhuizen.
  • Huiseigenaren moeten een voorheffing/teruggaaf van de belastingdienst aanvragen.

Vraag woonkostentoeslag aan voordat u de kosten maakt. Een aanvraag wordt meestal afgewezen als de kosten al gemaakt zijn voordat u de aanvraag indient.