Bijzondere bijstand

Via de bijzondere bijstand vergoedt de gemeente noodzakelijke extra kosten, die u zelf niet kunt opbrengen. Het gaat hierbij om kosten die bovenop uw gewone uitgaven (eten, drinken, huur, kleding etc.) komen. Vaak gaat het om een vergoeding van (een deel van) de eigen bijdrage of een deel van de totale kosten. De gemeente beoordeelt of het inderdaad om noodzakelijke extra kosten gaat.

De bijzondere bijstand is er voor iedereen met een minimuminkomen. Let wel op dat als uw inkomen iets hoger is dan de bijstandsnorm, u misschien toch recht heeft op een gedeeltelijke vergoeding.

LET OP: het formulier is uitsluitend bedoeld voor een melding bijzondere bijstand. Het aanvragen van algemene bijstand voor levensonderhoud doet u digitaal via www.werk.nl.

Meldingsformulier Bijzondere bijstand

Woonkostentoeslag

Een onderdeel van van bijzondere bijstand is woonkostentoeslag. Zowel huurders als huiseigenaren kunnen woonkostentoeslag aanvragen als de hoogte van huur of hypotheek niet past bij de hoogte van het inkomen.

De voorwaarden om voor woonkostentoeslag in aanmerking te komen zijn:

  • U komt niet in aanmerking voor huurtoeslag (huurtoeslag gaat vóór woonkostentoeslag).
  • Het feit dat de hoogte van huur of hypotheek niet past bij de hoogte van het inkomen is van tijdelijke aard.
  • De woonkostentoeslag is afhankelijk van de hoogte van het verschil tussen inkomen en huur of hypotheek.
  • Wanneer het gaat om een structurele kloof bent u verplicht om te verhuizen.
  • Huiseigenaren moeten een voorheffing/teruggaaf van de belastingdienst aanvragen.

Vraag woonkostentoeslag aan voordat u de kosten maakt. Een aanvraag wordt meestal afgewezen als de kosten al gemaakt zijn voordat u de aanvraag indient.