Hulp bij schulden

Wanneer u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, kunt u misschien in aanmerking komen voor schuldhulpverlening.

 • U meldt zich in eerste instantie bij de gemeente. Maak hiervoor telefonisch (14 0251) of online een afspraak.
 • Een medewerker van de gemeente maakt voor u een afspraak bij Socius. Deze medewerker geeft u het aanvraagformulier voor schuldhulpverlening mee.
 • Socius bereidt samen met u de aanvraag voor schuldhulpverlening voor.
 • Als de aanvraag compleet is, wordt dit door Socius bij de gemeente gemeld en wordt u door de schuldhulpverlener opgeroepen voor een intakegesprek.
 • Tijdens dit gesprek wordt de aanvraag daadwerkelijk door u ingediend.
Maak een afspraak

De spelregels van schuldhulpverlening

 • Een professionele hulpverlener bemiddelt tussen u en de schuldeiser(s) om afspraken te maken over de betaling van de schuld. Aan deze afspraken zijn regels verbonden.
 • Voor u geldt dat u alle middelen ter beschikking stelt voor het betalen van uw schuld. U moet bijvoorbeeld uw auto verkopen om uw schulden af te lossen (slechts in zeer bijzondere omstandigheden kunt u uw auto aanhouden).
 • U vermindert uw maandelijkse uitgaven zoveel mogelijk.
 • U moet bereid zijn om uw financiële problemen daadwerkelijk op te lossen. Dit geldt tijdens het gehele schuldhulpverleningstraject.
 • Als u de afspraken niet nakomt of als blijkt dat uw motivatie onvoldoende is, eindigt het hulpverleningstraject.
 • Om te voorkomen dat u nieuwe schulden krijgt, kijkt de schuldhulpverlener ook naar de oorzaak van uw problemen. U kunt begeleiding krijgen bij het afstemmen van uw uitgaven op uw inkomen via Socius. Deze begeleiding kan (in de meeste gevallen) een voorwaarde zijn voor de schuldhulp. De gemeente kan ook als voorwaarde aan u opleggen dat u budgetbeheer of beschermingsbewind gaat aanvragen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de websites: