Individuele studietoeslag

Een individuele studietoeslag is een eenmalig bedrag voor een periode van 12 maanden. Om voor deze toeslag in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U volgt een studie.
 • U heeft recht op studiefinanciering (WSF) of een tegemoetkoming scholieren (WTOS). Het is niet van belang of u de bijdrage echt ontvangt.
 • U heeft (samen met uw eventuele partner) vermogen onder de vermogensgrens.
 • U heeft mogelijkheden om te werken, maar kunt door een arbeidsbeperking niet het wettelijk minimumloon verdienen.

Meer informatie over de voorwaarden en de hoogte van de individuele studietoeslag staat in de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019. Deze kunt u vinden op de website Overheid.nl.

Bij een aanvraag zijn de volgende documenten / bijlagen van belang:

 • Een kopie ID.
 • Een kopie studiefinanciering of tegemoetkoming volgens de WTOS.
 • Een kopie loonstrook of uitkeringsspecificatie.
 • Een kopie hypotheekakte.
 • Een kopie laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen met begin en eindsaldo (ook van uw partner).
 • Een kopie overzicht van uw schulden (ook van uw partner).
Aanvraag Individuele Studietoeslag (pdf, 211 KB)