IOAW-uitkering

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW-uitkering) vult het inkomen van u en uw partner aan tot bijstandsniveau. Het voorkomt dat mensen na de WW een beroep moeten doen op de bijstand. Er wordt niet naar uw vermogen gekeken en ook niet naar inkomen uit alimentatie, huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget en heffingskorting. U kunt een IOAW-uitkering aanvragen via de website www.werk.nl, via de knop hieronder.

IOAW-uitkering aanvragen Inkomstenformulier invullen Wijzigingen melden

Voorwaarden

Voor een IOAW-uitkering komen in aanmerking:

  • Mensen die vóór 1965 geboren zijn en op of na hun 50e verjaardag werkloos zijn geworden. Zij kunnen een IOAW-uitkering aanvragen als zij meer dan 3 maanden een WW-uitkering hebben ontvangen.
  • Mensen die op of na hun 50e verjaardag recht kregen op een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en dit recht weer verloren omdat zij bij herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn bevonden.
  • Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (minder dan 80%) en op 28 december 2005 een IOAW-uitkering ontvingen.

Hier vindt u de normbedragen.