Laagdrempelige bijzondere bijstand (LBB)

Moet u rondkomen van een minimum inkomen? Dan heeft u de mogelijkheid om laagdrempelige bijzondere bijstand (LBB) te ontvangen. LBB is een tegemoetkoming in kosten voor bijvoorbeeld huisraad, lidmaatschap van een sportvereniging en schoolgeld. Voorwaarden:

 • Uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm.
 • U bent 18 jaar of ouder (thuiswonende studerende kinderen komen niet in aanmerking).
 • U staat ingeschreven in de gemeente Heemskerk.
 • U hebt geen recht op studiefinanciering.

Hier vindt u de normbedragen.

Houd deze documenten bij de hand voor uw aanvraag

Soms moet u bepaalde documenten (bewijsstukken) digitaal toevoegen aan de aanvraag. Met een camera, telefoon of scanner kunt u een foto of scan maken van de documenten en deze meesturen. Let erop dat het document scherp en leesbaar is.

Mogelijke documenten die gevraagd kunnen worden zijn:

 • Kopie bon/factuur van de kosten die u heeft gemaakt.
 • Kopie hypotheekakte.
 • Kopie loonstrook of uitkeringsspecificatie (ook van 3 jaar geleden indien aanvraag duurzame gebruiksgoederen).
 • Kopie van beschikking belastingdienst. Deze officiële brief vraagt u bij de belastingsdienst op, met daarop: inkomensafhankelijke combinatiekorting, (aanvullende) alleenstaande ouderkorting, de algemene heffingskorting) (ook van 3 jaar geleden indien aanvraag duurzame gebruiksgoederen).
 • Kopie bankafschrift alimentatie (ook van 3 jaar geleden indien aanvraag duurzame gebruiksgoederen).
 • Kopie afschriften van bankrekeningen.
 • Kopie van de schulden.

Verschil aanvraag en declaratie

In het formulier wordt aan u gevraagd of u een aanvraag of declaratie wilt doen. U begint ieder (kalender)jaar met een aanvraag. Een declaratie gebruikt u alléén als u al dit jaar een LBB aanvraag heeft gedaan.
Als dit de eerste keer van het jaar is dat u dit formulier gebruikt, kiest u voor 'aanvraag'.

Aanvraag en declaratie [DigiD]