Sociale teams Heemskerk

In Heemskerk werken 3 sociale teams voor alle buurten van Heemskerk. De teams bestaan uit medewerkers van Socius, Welschap, MEE en de wijkverpleegkundigen van ViVa! Zorggroep. De sociale teams zijn er voor alle inwoners van jong tot oud. Zij bieden een steuntje in de rug als mensen het tijdelijk niet op eigen kracht redden. De medewerkers kennen de weg en helpen mensen op weg.

U kunt bij hen terecht met vragen over gezondheid, geld, eenzaamheid, opvoeding, verslaving, de zorg voor een ander of een combinatie van deze vragen. De sociale teams bieden een luisterend oor en zoeken samen met u naar een passende oplossing. Indien gewenst kunnen zij gespecialiseerde hulp inschakelen. De sociale teams werken nauw samen met de consulenten Wmo en Werk, inkomen en zorg van de gemeente Heemskerk en met andere professionals. Als inwoner van Heemskerk kunt u direct contact opnemen met de sociale teams. De sociale teams functioneren als centraal aanspreekpunt, waardoor u zich niet voor iedere vraag ergens anders hoeft te melden. De sociale teams kijken samen met u of uw gezin naar wat u zelf kunt doen, welke hulp uw omgeving kan bieden en wat u aan aanvullende ondersteuning nodig hebt. De gemeente Heemskerk vindt het belangrijk dat alle burgers mee kunnen doen. Daarom doen we een beroep op u. Als u zich wilt inzetten voor uw buurt of uw mede buurtbewoners kunt u ook contact opnemen met de sociale teams.

Als u vragen hebt of meer informatie wilt kunt u bellen met de sociale teams Heemskerk 088-8876970 of mailen info@sociaalteamheemskerk.nl.