Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap en heeft u te maken met extra ziektekosten? Dan kunt u een compensatie eigen risico aanvragen bij de gemeente.

Als u het afgelopen jaar een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten heeft ontvangen, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. De gemeente maakt het bedrag voor 1 juli automatisch naar u over. Aanvragen die na half juni gehonoreerd worden, worden aan het eind van de volgende maand overgemaakt.

Voorwaarden

 • U woont in de gemeente Heemskerk.
 • U bent chronisch ziek of gehandicapt
  U heeft bijvoorbeeld een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg, een Wmo maatwerkvoorziening, een gehandicaptenparkeerplaats óf -kaart of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Of een andere verklaring waaruit blijkt dat u chronisch ziek bent of gehandicapt.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt een inkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Hier vindt u de normbedragen.

Tegemoetkoming aanvragen

Dit heeft u nodig voor de aanvraag:

 • Uw DigiD inlogcode
  Als ook uw partner in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, kunt u dit in dezelfde aanvraag opnemen. Let op dat ook uw partner de aanvraag met de eigen DigiD ondertekent. Als u de aanvraag namens een meerderjarig kind wilt indienen, kan dat alleen met zijn/haar eigen DigiD.
 • Verklaring van het CIZ, gehandicaptenparkeervoorziening óf Wmo-voorziening.
 • Kopie van inkomsten / maandspecificatie.

Houd er rekening mee dat u alle bewijsstukken digitaal beschikbaar heeft voor de aanvraag. Dit kan door een scan of een digitale foto te maken van de documenten.

Vergoeding aanvragen (DigiD)