Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Bent u chronisch ziek of heeft u een handicap en heeft u te maken met extra ziektekosten? Dan kunt u een compensatie eigen risico aanvragen bij de gemeente.

DEZE REGELING IS PER 1 JANUARI 2021 VERVALLEN.

Als u het afgelopen jaar een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten heeft ontvangen, hoeft u geen nieuwe aanvraag te doen. De gemeente maakt het bedrag voor 1 juli automatisch naar u over. Aanvragen die na half juni gehonoreerd worden, worden aan het eind van de volgende maand overgemaakt.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente Heemskerk.
  • U bent chronisch ziek of gehandicapt
    U heeft bijvoorbeeld een indicatie op basis van de Wet langdurige zorg, een Wmo maatwerkvoorziening, een gehandicaptenparkeerplaats óf -kaart of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Of een andere verklaring waaruit blijkt dat u chronisch ziek bent of gehandicapt.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U hebt een inkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Hier vindt u de normbedragen.