Urgentieverklaring huisvesting aanvragen

Met een urgentieverklaring krijgt u voorrang op een huurwoning. Op deze pagina leest u wanneer u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring.

Er is sprake van urgentie als uw woonsituatie een ernstige bedreiging vormt voor uw lichamelijke- en/of psychische gezondheid en dit niet langer dan drie maanden nog kan duren. U moet eerst zelf alles doen om een oplossing voor uw woonprobleem te vinden. Urgentie wordt slechts in zeer uitzonderlijke situaties verleend. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie, telefoon 14 0251.

Komt u in aanmerking?

Er zijn verschillende categorieën woningzoekenden die voor een urgentieverklaring in aanmerking komen:

 • Slachtoffers van huiselijk geweld.
 • Woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen.
 • Vergunninghouders.
 • Woningzoekenden die woonruimte moeten verlaten in verband met een zeer ernstige bedreiging van zijn lichamelijke en/of sociaal psychische gezondheid als gevolg van de huidige woonsituatie en deze woonsituatie niet langer dan 3 maanden kan voortduren.
 • Herstructureringskandidaten.
 • Woningzoekenden die hun woonruimte hebben moeten verlaten in verband met natuurgeweld of niet door eigen opzet ontstane calamiteiten.
 • Zorgcliënten.

Algemene voorwaarden

 • U bent zelf aantoonbaar actief geweest in het zoeken naar passende woonruimte in regio IJmond.
 • De situatie mag niet zijn ontstaan door verwijtbaar doen of nalaten van uzelf of een lid van uw huishouden.
 • Andere woonruimte moet daadwerkelijk een oplossing voor het probleem bieden.
 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U woont in de gemeente Heemskerk.
 • Voor het verkrijgen van een sociale huurwoning gelden inkomenscriteria. Deze gelden ook voor urgenties. Meer informatie hierover vindt u op

Behandeling aanvraag

In het gesprek wordt een inschatting gemaakt of het aanvragen van een urgentie zinvol is. Daarna wordt de aanvraag in gang gezet. Wanneer u in aanmerking komt voor een urgentie huisvesting dan wordt u bemiddeld naar een woning binnen de IJmond (Beverwijk, Velsen en Heemskerk). Een urgentieverklaring wordt in de regel afgegeven voor een appartement zonder lift, gelegen vanaf de tweede etage en nooit voor een eengezinswoning.