Afval scheiden Boven de Baandert

Inwoners van Boven de Baandert in Heemskerk krijgen een oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons (PBD). En als u dat wilt, ook een bak voor oud papier en karton (OPK). De grijze bak voor restafval verdwijnt en u brengt uw restafval naar een ondergrondse container in de buurt. Met deze wijziging wil de gemeente Heemskerk het afval scheiden en hergebruik van afval bevorderen en het ontstaan van restafval zoveel mogelijk beperken.

In Boven de Baandert komen nieuwe ondergrondse containers voor restafval

Uw restafval brengt u bij de nieuwe wijze van afval scheiden naar een ondergrondse container in uw buurt. Dat kan zeven dagen per week. Dat kan een bestaande ondergrondse container zijn of een nieuwe container die nog geplaatst moet worden. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt en hoe minder vaak u naar de ondergrondse container hoeft te gaan.

Inwoners dachten mee over keuze containerlocaties

Bij de plaatsing van nieuwe ondergrondse restafvalcontainers moet met allerlei factoren rekening gehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen in de grond. Wij hebben na zorgvuldig onderzoek een overzicht opgesteld van de voorlopige locaties. Deze nieuwe locaties legden wij voor aan de buurtbewoners. We wilden graag weten of zij het eens zijn met deze voorlopige locaties of dat zij andere suggesties hadden.

Naar aanleiding van de inloopbijeenkomst en zienswijzen, zijn acht voorgestelde containerlocaties vastgesteld door het College. Op deze locaties zijn geen zienswijzen binnengekomen die leiden tot een wijziging van de voorgestelde containerlocatie. In de zienswijzen is na te lezen dat bij een enkele bak wel een wijziging is doorgevoerd, maar dit geen consequenties heeft op de voorstelde containerlocatie. Op een enkele plek is er een containerlocatie bijgekomen voor een betere spreiding van containerlocaties of is een containerlocatie komen te vervallen.

Hieronder vindt u het document Nota van Antwoord. In de nota zijn de ingediende zienswijzen van een reactie voorzien. Er is ook aangegeven of en hoe met de zienswijze rekening is gehouden.

Als bovenstaande kaart niet goed leesbaar is, kunt u de ondergrondse containers ook bekijken op deze digitale kaart. Blauw is de concept locatie, rood is de bestaande locatie.

Planning Boven de Baandert

De eerste 8 nieuwe locaties voor de ondergrondse restafval containers zijn definitief. In Boven de Baandert komen er meer extra ondergrondse containerlocaties bij. De voorstellen van deze locaties liggen nu bij de inwoners die belanghebbenden zijn.

De verwachting is dat de nieuwe containerlocaties voor restafval in het eerste kwartaal van dit jaar een definitieve plek krijgen aangewezen in overeenstemming met de buurtbewoners. Hierna kunnen de containers geplaatst worden door HVC. De nieuwe manier van inzamelen zal op zijn vroegst in het eerste half jaar van 2020 gereed zijn om ingevoerd te worden. Hierover ontvangt u van HVC een brief.

Vragen

Meer informatie en een FAQ over de nieuwe manier van afval scheiden vindt u op deze pagina. U kunt uw vraag mailen naar beterafvalscheiden@heemskerk.nl of bellen naar (0)14 0251.