Afval scheiden Boven de Baandert

Inwoners van Boven de Baandert in Heemskerk krijgen een oranje bak voor verpakkingen van plastic, blik en drankkartons (PBD). En als u dat wilt, ook een bak voor oud papier en karton (OPK). De grijze bak voor restafval verdwijnt en u brengt uw restafval naar een ondergrondse container in de buurt. Met deze wijziging wil de gemeente Heemskerk het afval scheiden en hergebruik van afval bevorderen en het ontstaan van restafval zoveel mogelijk beperken.

In Boven de Baandert komen nieuwe ondergrondse containers voor restafval

Uw restafval brengt u bij de nieuwe wijze van afval scheiden naar een ondergrondse container in uw buurt. Dat kan zeven dagen per week. Dat kan een bestaande ondergrondse container zijn of een nieuwe container die nog geplaatst moet worden. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt en hoe minder vaak u naar de ondergrondse container hoeft te gaan.

Denk mee over de keuze van containerlocaties

Bij de plaatsing van nieuwe ondergrondse restafvalcontainers moet met allerlei factoren rekening gehouden worden. Denk bijvoorbeeld aan onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen in de grond. Wij hebben na zorgvuldig onderzoek een overzicht opgesteld van de voorlopige locaties. Deze nieuwe locaties leggen we eerst aan u voor. We willen graag van u weten of u het eens bent met deze voorlopige locaties of dat u andere suggesties heeft.

Op deze pagina vindt u een kaart met de voorgestelde locaties. Deze kaart hangt ook op het publicatiebord in het gemeentehuis en is in te zien tijdens de inloopavonden.

Als bovenstaande kaart niet goed leesbaar is, kunt u de ondergrondse containers ook bekijken op deze digitale kaart. Blauw is de concept locatie, rood is de bestaande locatie.

Planning Boven de Baandert

De verwachting is dat de nieuwe containerlocaties voor restafval dit najaar een definitieve plek krijgen aangewezen in overeenstemming met de buurtbewoners. Hierna kunnen de containers geplaatst worden door HVC. De nieuwe manier van inzamelen zal op zijn vroegst in het eerste half jaar van 2020 gereed zijn om ingevoerd te worden. Hierover ontvangt u van HVC een brief.

Vragen

Meer informatie en een FAQ over de nieuwe manier van afval scheiden vindt u op deze pagina. U kunt uw vraag mailen naar  of bellen naar (0)14 0251.