Debora Bakelaan

Bouw torens en inrichting openbaar gebied

De bouw van de 3 nieuwe torens aan de Debora Bakelaan is klaar. In maart 2022 heeft Bouwontwikkelaar ERA Contour de eerste woningen opgeleverd aan Woonopmaat. De nieuwe bewoners hebben in 2022 hun sleutel gehad voor de woningen.

Gele flat blijft nog 2 jaar staan

De gele flat stond op de planning om te slopen. Maar deze blijft nog 2 jaar staan. Deze biedt nu onderdak voor gevluchte Oekraïners. De gele flat staat op de planning gesloopt te worden in mei 2024.

Het blijven staan van de gele flat heeft consequenties voor de plannen rondom toren Heerlijkheid. We zijn nog in overleg met het hoogheemraadschap over de aanleg van de waterpartij rond de flat de Heerlijkheid. We leggen 33 parkeerplaatsen aan bij de woontoren Heerlijkheid langs de Debora Bakelaan. Dit zijn betonplaten en zijn tijdelijk. Deze parkeerplaatsen zijn nu in aanleg en gereed als de bewoners van toren Heerlijkheid arriveren. Bekijk de tekening van de tijdelijke inrichting nabij de gele flat (pdf, 1 MB)

Er komt een tijdelijk parkeerterrein aan de zuid-oost zijde van de Heerlijkheid met 50 parkeerplaatsen. Deze is bereikbaar van de Tolweg en wij verwachten deze pas in januari aan te leggen. We zijn hier afhankelijk van het verwijderen van het ketenpark van bouwer ERA.

Na de sloop van de gele flat in 2024 brengen we de waterpartij en de parkeerplaatsen in de definitieve vorm aan. Dit is volgens het vastgestelde stedenbouwkundig plan (pdf, 696 KB).

Hoe ervaart u uw wijk (enquête mei 2021)

In mei 2021 heeft u een enquête kunnen invullen over uw ervaringen in de wijk. Bekijk de resultaten van de enquête (pdf, 1 MB). De uitkomsten zijn reeds besproken met de klankbordgroep.

Profielen van de weg

De gemeente is druk bezig met de voorbereidingen van de uitwerking van het openbaar gebied. Dit is de bestaande wijk tussen de Jan van Kuikweg en het Reeuwijkpark (woontorens).

Stedenbouwkundig bureau RROG maakte een aantal principe inrichtingen van alle straten. Voor de basis van de ontwerpen is gebruik gemaakt van de gegeven input (via enquêtes en gesprekken) van de:

  • klankbordgroep.
  • bewoners.
  • gemeente. 

Deze profielen staan overzichtelijk in een werkboek (pdf, 15 MB). De klankbordgroep gaf diverse opmerkingen en aandachtspunten aan de gemeente mee. In juli 2022 zijn de plannen gepresenteerd voor de bewoners. Ook hier was er de mogelijkheid om reacties op de tekeningen te geven. De reacties zijn verwerkt in een reactienota (pdf, 129 KB) en voorzien van een antwoord. De beantwoording van deze reactienota is in de klankbordgroepvergadering van november besproken.

Invulling van de buurtspeelplek

Op basis van input van bewoners en de klankbordgroep is een buurtspeelplek ontworpen. Tijdens de klankbordgroep van 14 november 2022 is het voorstel van de speelplek tussen de twee torens gepresenteerd. De klankbordgroep was zeer te spreken over het ontwerp. Het is een speelplek binnen een ecologische zone, gekozen is daarom voor een natuurlijke uitstraling. Er wordt binnen de speelplek voornamelijk gebruik gemaakt van hout, zand, steen en water. De speeltoestellen zijn geschikt voor kinderen van elke leeftijd. Gekeken wordt of er nog enkele zitbanken kunnen worden toegevoegd. Het voornemen is om de speelgelegenheid in het voorjaar van 2023 aan te leggen. Bekijk hier het ontwerp van de buurtspeelplek (pdf, 5 MB).