Woonhuis aan de Gerrit van Assendelftstraat (H21)

Adres: Gerrit van Assendelftstraat 42, 1964 NL Heemskerk
Kadastraal: D 6142

Inleiding

Het woonhuis Gerrit van Assendelftstraat 42 is vrijstaand gelegen aan de zuidwest zijde van de straat. Aan de achterzijde van het woonhuis staat een bollenschuur. Van de oorspronkelijk aan de achterzijde aanwezige bollenvelden is momenteel geen spoor meer te ontdekken.
Beide gebouwen dateren uit 1911. Het woonhuis is in een traditionele stijl gebouwd.
De belangrijkste wijzigingen betreffen het interieur en de achtergevel van het woonhuis. Het pand stond oorspronkelijk vrij van de achtergelegen bollenschuur. In 1977 werd een aanbouw aan de achtergevel gebouwd waarmee het woonhuis werd verbonden met de bollenschuur.

Omschrijving

Woonhuis
Het woonhuis is gebouwd op een oorspronkelijk rechthoekige plattegrond en bestaat uit één bouwlaag met kapverdieping onder een zadeldak dat gedekt is met gesmoorde moderne Hollandse pannen. De nok ligt evenwijdig aan de hoofdstraat. De voor- en achtergevels zijn langsgevels. De zijgevels zijn puntgevels met overstek, windveren en decoratieve gootklossen.
De voorgevel is gemetseld in halfsteens verband. Boven de plint en in de gevelafsluiting zitten rollagen. Boven de gevelopeningen zitten segmentbogen. De voorgevel wordt afgesloten door een houten bakgoot met geprofileerde gootklossen. De gevel bezit decoratieve muurankers.
De 4-assige voorgevel heeft rechts van het midden de entree die bestaat uit een decoratief gesneden paneeldeur met boven het kalf een bovenlicht met decoratief glas-in-lood. Het deurkalf bezit een rechthoekige houten luifel die links en recht gedragen wordt door decoratief gesneden consoles. De entree heeft ter weerszijden een rechthoekig gemetselde bloembak.
Rechts van de entree zit één, links van de entree zitten twee éénruits ramen met éénruits bovenlichten. De bovenlichten zijn bezet met decoratief glas-in-lood.
De linker zijgevel heeft op de begane grond rechts in de gevel een smal éénruits raam met een éénruits glas-in-lood bovenlicht. De verdieping heeft een (vernieuwd) dubbel openslaand éénruits raam.
De rechter zijgevel heeft op de begane grond en op de verdieping een klein éénruits raam.
De achtergevel heeft (vernieuwde) dubbel openslaande éénruits ramen.

Voormalige bollenschuur
Aan de achterzijde van het woonhuis staat een tweelaags plat afgedekte voormalige bollenschuur. De schuur is met een (niet beschermenswaardig) plat éénlaags gemetseld tussenlid van latere datum verbonden met het woonhuis. Op het dak van de bollenschuur staat een gemetselde (vernieuwde) schoorsteen.
De gevels zijn gepleisterd maar waren oorspronkelijk opgetrokken in schoon metselwerk . Ze worden afgesloten door een overstek met decoratieve gootklossen.
De tuingevel (zuidoost) heeft een symmetrische gevelindeling met op de begane grond twee vierruits ramen en op de verdieping twee dubbel openslaande tweeruits deuren. De kopse kanten van de schuur hebben op de verdieping een, deels dubbelopenslaand, vierruits raam.

Interieur
De belangrijkste oorspronkelijke interieuronderdelen van het woonhuis zijn de in zicht gelaten eenvoudige balklagen en de paneeldeuren. De bollenschuur heeft eveneens een in zicht gelaten (ongeschaafde) balklaag en een stenen vloer.

Erf/tuin/groenelementen
Het woonhuis en de bollenschuur worden door een diepe achter- en zijtuin en een relatief smalle voortuin omgeven. In de tuin staan enkele (niet beschermenswaardige) (aangebouwde) schuren.

Waardering

Gerrit van Assendelftstraat 42 heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonhuis met aangrenzende bollenschuur. De van oudsher landelijke omgeving van dit uit 1911 daterende complex is in de loop der tijd stedenbouwkundig en architectonisch ingrijpend veranderd. De vlakke bollenvelden die zich oorspronkelijk aan de achterzijde uitstrekten zijn allang bebouwd. Alleen dit woonhuis met aangrenzende bollenschuur herinnert nog aan de periode (vanaf 1840) dat de bloembollenteelt een belangrijke inkomstenbron was voor Heemskerk.  Het complex is daarom een waardevol relict uit een voorbije, voor de historie van Heemskerk, kenmerkende periode.
De typologie van de bollenschuur vertegenwoordigt bovendien een zeldzaam geworden, karakteristiek onderdeel uit dat agrarische verleden.

Het woonhuis is beeldbepalend gesitueerd langs de Gerrit van Assendelftstraat.

Architectuurhistorisch is de combinatie van traditioneel gebouwd woonhuis met eenvoudige rechthoekige bollenschuur van belang.

De bescherming richt zich vooral op het behoud van het kenmerkende silhouet van woonhuis en bollenschuur en op de voorgevel van het woonhuis. Beschermenswaardig zijn alle in de bovenstaande beschrijving van het object omschreven onderdelen tenzij aangeduid als niet-beschermenswaardig.