Gemeentelijke monumenten en erfgoedregister

Erfgoedregister

In de Erfgoedwet staat dat de gemeente een register van aangewezen cultureel erfgoed moet bijhouden. In dit gemeentelijk erfgoedregister staan gegevens van alle monumenten in Heemskerk die door het college zijn aangewezen als beschermd monument. Deze monumenten zijn op deze pagina te vinden.

Heemskerk heeft ook een aantal rijks- en provinciale monumenten. Op de digitale cultuurhistorische waardenkaart zijn alle aangewezen beschermde monumenten in Heemskerk terugvinden.