Waar vind je welk kunstwerk in Heemskerk?

Alle kunstzinnige objecten, die in bezit zijn van de gemeente en in de openbare ruimte staan, zijn online in een kaart samengebracht. De digitale kaart werkt ook op smartphones.
Op de kaart kunt u de objecten langslopen en via een klik op meer informatie, komt u terug op deze pagina bij een foto en achtergronden van het kunstwerk.

Het is ook mogelijk om hieronder de databank kunst te doorzoeken bijvoorbeeld op de naam van het object of de naam van een kunstenaar.

Kunstkaart

Databank kunst

Vogelvrij
Titel Vogelvrij
Naam kunstenaar Zon, Ruud van
Locatie Plantsoen tussen de Beneluxlaan en de Slowakijelaan
Jaartal 1971
Over dit kunstwerk In 1971 vervaardigde Ruud van Zon het plastiek Vogelvrij, dat een plaats kreeg boven de ingang van het gezinsvervangend tehuis aan de Beneluxlaan, bekend als het N.J. Schuurmanshuis.
Aan de hand van enkele gestileerde voorstellingen maakte hij een boeiend geheel, waarmee hij de doelstellingen van het tehuis fraai symboliseerde: de bewoners, ieder met zijn of haar beperking, komen bij elkaar en zullen een hechte leefgemeenschap vormen, waarin de individuele leden de kans krijgen zich zo breed mogelijk persoonlijk te ontwikkelen.  In plaats van vogelvrij te zijn in de samenleving, zullen ze zich in de nieuwe leefomgeving vrij als een vogel voelen.
Het Schuurmanshuis was destijds een initiatief van Het Katholiek Instituut voor Dienstverlening aan Geestelijk Gehandicapten en bood onderdak aan 24 bewoners. Het werd op 16 februari 1972 geopend. Nadat het SIG nog enige tijd op deze locatie zat, is het gebouw in 2014 gesloopt. In december 2016 werd het kunstwerk herplaatst in het plantsoen aan de Beneluxlaan.
 
http://members.ziggo.nl/vzm/