Waar vind je welk kunstwerk in Heemskerk?

Alle kunstzinnige objecten, die in bezit zijn van de gemeente en in de openbare ruimte staan, zijn online in een kaart samengebracht. De digitale kaart werkt ook op smartphones.
Op de kaart kunt u de objecten langslopen en via een klik op meer informatie, komt u terug op deze pagina bij een foto en achtergronden van het kunstwerk.

Het is ook mogelijk om hieronder de databank kunst te doorzoeken bijvoorbeeld op de naam van het object of de naam van een kunstenaar.

Kunstkaart

Databank kunst

Randstadpoort (Flyover)
Titel Randstadpoort (Flyover)
Naam kunstenaar Observatorium
Locatie Over de snelweg A9
Jaartal 2014
Over dit kunstwerk In het Beeldplan Beeldende Kunst Broekpolder ‘Eilandgevoel’(2002) is voor mogelijkheden voor kunstopdrachten vooral gekeken naar manieren waarop het eiland verbindingen aangaat. Op sociaal vlak, met mensen, maar ook hoe de bewoners zich verbinden met hun directe omgeving. Toen zich dan ook de mogelijkheid voor deed met kunst in te gaan op de verbinding vanuit de Broekpolder naar het buitengebied, greep de kunstcommissie die met beide handen aan. Het is immers een belangrijke fiets- en wandelverbinding met het recreatiegebied de Buitenlanden.
De flyover is een bijzonder project: door middel van een dijklichaam worden het stedelijke en het groene gebied met elkaar verbonden. Er waren daarbij twee hindernissen te nemen: de geluidswal en de Liniedijk van de Stelling van Amsterdam. Mooi symbolisch zijn beide wallen verdedigingswerken tegen de vijanden uit hun eigen tijd.
Ook de kunstopdracht zelf werd bijzonder. Het project stond nog in de kinderschoenen en daarom kon een kunstenaar deel uitmaken van het projectteam. Zo kon de kunstenaar vanaf het begin af aan een steentje bijdragen in de ontwikkeling en het ontwerp van het (civieltechnische) kunstwerk, in plaats van achteraf een kunstzinnige aanpassing te doen.
Voor de opdracht viel de keus op het Rotterdamse drietal van Observatorium. Geert van de Camp, Andre Dekker and Ruud Reutelingsperger houden zich in hun werk bezig met de verbindingen tussen kunst, landschap en maatschappij. Belangrijk is dat zij aan de ene kant goed konden communiceren met de andere deskundigen in het projectteam; aan de andere kant eigengereid genoeg zijn om een goed idee te ontwikkelen binnen de kaders.
In het ontwerp staat de tegenstelling centraal van de werelden die de brug met elkaar verbindt. Het snelverkeer dat onder de flyover doorgaat, verlaat op dit punt de Randstad of gaat er juist naar toe. Op de flyover staat dit met grote letters aangegeven; STAD RAND en RAND STAD.
Op dit kruispunt van stad en land, van langzaam en snel, staat midden op de flyover een poort die de blik van de nieuwsgierige passant op al deze werelden wil richten. Deze poort nodigt uit om de overkant te bezoeken.  Daarnaast biedt de brug een sensatie die iedereen zal herkennen: staan op een bouwsel waar het verkeer onderdoor raast. Midden op de brug is hiervoor een veilig uitzichtpunt gemaakt op ruim 5 meter hoogte. Op deze plek kun je de tegenstellingen tussen de verschillende werelden het beste beleven.
Geert van de Camp, Andre Dekker and Ruud Reutelingsperger
http://www.observatorium.org
“We willen sculptuur maken, die als een gemeenschappelijk goed aanvaard worden, die voor genius loci zorgt en die gebruikt wordt”.