Waar vind je welk kunstwerk in Heemskerk?

Alle kunstzinnige objecten, die in bezit zijn van de gemeente en in de openbare ruimte staan, zijn online in een kaart samengebracht. De digitale kaart werkt ook op smartphones.
Op de kaart kunt u de objecten langslopen en via een klik op meer informatie, komt u terug op deze pagina bij een foto en achtergronden van het kunstwerk.

Het is ook mogelijk om hieronder de databank kunst te doorzoeken bijvoorbeeld op de naam van het object of de naam van een kunstenaar.

Kunstkaart

Databank kunst

Maerten van Heemskerck
Titel Maerten van Heemskerck
Naam kunstenaar Baltus, Elly
Locatie Maerten van Heemskerckstraat, Kerkplein
Jaartal 1998
Over dit kunstwerk In 1998 was het 500 jaar geleden dat de wereldvermaarde schilder Maerten van Heemskerck in Heemskerk werd geboren. Behalve een grafmonument, dat de kunstenaar voor zijn vader oprichtte (een obelisk), bezat het dorp geen enkele tastbare herinnering aan deze beroemde plaatsgenoot. Reden voor de gemeente Heemskerk om 1998 uit te roepen tot Maerten van Heemskerck jaar en de schilder met een kunstwerk te eren.
 
Aan beeldend kunstenaar Elly Baltus werd de opdracht gegeven een standbeeld te maken. Als voorbeeld heeft zij het werk 'Dubbelportret bij Colosseum' gebruikt; een schilderij dat van Heemskerck geschilderd heeft tijdens een van zijn reizen naar Rome. Hierop is de kunstenaar zelf afgebeeld terwijl hij het Colosseum tekent.
Het standbeeld is sterk anekdotisch van karakter en er valt heel wat aan te ontdekken. De schilder is afgebeeld in de klassieke contraposto-houding (standbeen/vrij been), een gebruikelijke pose in de Renaissance. Daarentegen zijn de vormen waaruit het beeld is opgebouwd allesbehalve klassiek!
Te onderscheiden zijn onder anderen: een stuk fietsband, een autolampreflector, een fles, een koffiekan, een schedel, een stuk rupsband en een telefoonboek. Al deze objecten knoopt de kunstenares als een driedimensionale collage aan elkaar, waardoor een heel herkenbaar monument ontstaat.
Het beeld zit vol met verborgen symboliek. Veel objecten verwijzen naar de geschiedenis en de functie van de geportretteerde. De urinefles en het opengeslagen boek met anatomische tekeningen zijn verwijzingen naar het feit dat Maerten van Heemskerck ooit als arts werkzaam was.
De sculptuur is vervaardigd volgens een ambachtelijk en arbeidsintensief procédé. Van de gebruikte onbrandbare onderdelen zijn eerst wasafgietsels gemaakt. Vervolgens is de vorm uitgestookt, waarna de mal met brons is volgegoten.
 
http://www.ellybaltus.com/