Waar vind je welk kunstwerk in Heemskerk?

Alle kunstzinnige objecten, die in bezit zijn van de gemeente en in de openbare ruimte staan, zijn online in een kaart samengebracht. De digitale kaart werkt ook op smartphones.
Op de kaart kunt u de objecten langslopen en via een klik op meer informatie, komt u terug op deze pagina bij een foto en achtergronden van het kunstwerk.

Het is ook mogelijk om hieronder de databank kunst te doorzoeken bijvoorbeeld op de naam van het object of de naam van een kunstenaar.

Kunstkaart

Databank kunst

Planeet aarde, schuivende platen
Titel Planeet aarde, schuivende platen
Naam kunstenaar Bergfeld, Harold
Locatie Hoek Noordermaatweg - Breedweerlaan
Jaartal 1975
Over dit kunstwerk Het plastiek is een geschenk van de Heemskerkse beeldend kunstenaar Harold Bergfeld aan de gemeente Heemskerk. Aanvankelijk was het beeld gesitueerd in het plantsoen aan de Van Coevenhovenstraat. Tijdens reconstructiewerkzaamheden in de buurt stond het kunstwerk in de weg en werd het tijdelijk opgeslagen op het gemeentelijke opslagterrein Tolhek. Bergfeld maakte van de gelegenheid gebruik om zijn creatie een noodzakelijke onderhoudsbeurt te geven. Na de renovatiewerkzaamheden kwam het staalplastiek, in de volksmond ook wel 'De Australische Koe' genoemd, niet meer tot zijn recht op de oude plek. In goed overleg met de kunstenaar koos de gemeente de wijk Breedweer als nieuwe locatie.
 
'Planeet aarde, schuivende platen' is een abstract werk van Bergfeld. Het bestaat uit twee aan elkaar bevestigde halve bollen. Doordat er een vijftal metalen staven zijn aangelast verkrijgt het beeld meer ruimtelijkheid. Qua maatvoering is het kunstwerk uiterst bescheiden gehouden waardoor het niet al te prominent in de groenstrook aanwezig is.
 
Bergfeld werkt hoofdzakelijk met metaal. Hij is een lasser pur sang. Zijn werkwijze is die van 'trial and error', waarbij hij voortdurend nieuwe invalshoeken en alternatieve mogelijkheden bestudeert. Met eindeloos geduld bedenkt Bergfeld steeds weer andere vormen en worden innovatieve technieken door hem op hun bruikbaarheid getest. Werktekeningen maakt hij niet. Hooguit een simpele schets waarin het idee in grote lijnen op papier wordt gezet. Al knippend, zagend, solderend, lassend en slijpend groeit het werk onder zijn handen. Een totaal andere werkwijze dan die van collega-kunstenaar Gerard Hali (Playground Rocket), die altijd exact op tekening werkt.
'Planeet aarde, schuivende platen' is een vroeg beeld van Bergfeld. Later is zijn vormentaal minder abstract geworden en werkt hij vooral met gestileerde figuratieve elementen die hij deel voor deel opbouwt. Een goed voorbeeld hiervan is 'Het Paard' dat is geplaatst in de patio van de openbare basisschool 't Tweespan.