Heemskerk zoekt nieuwe burgemeester

We zoeken een nieuwe burgemeester! Onze huidige burgemeester Sicko Heldoorn is tijdelijk bij ons en vertrekt eind van het jaar. Dan geeft hij de ambtsketen door aan de nieuwe burgemeester. Op deze pagina leest u over de stappen die we (moeten) nemen om uiteindelijk een nieuwe burgemeester te benoemen aan het eind van 2022. We vullen deze pagina de komende tijd verder aan.

De 14 stappen die we nemen om tot een burgemeester te komen

In de infographic (pdf, 689 KB) kunt u precies zien welke stappen we ondernemen om tot een burgemeester te komen.

Planning

Scroll de tabel om meer te zien
Datum Activiteit
9 juni Vergadering vaststelling profielschets in bijzijn van Commissaris van de Koning
13 juni t/m 4 juli Sollicitanten kunnen reageren op de vacature
September Gesprekken met sollicitanten
Eind 2022 Benoeming nieuwe burgemeester van Heemskerk

9 mei: Inwoners geven hun mening over type burgemeester

Iedereen in de gemeente die mee wilde meedoen, kon via een online tool antwoord geven op een paar stellingen. Dit kon tot 9 mei 2022. Met de antwoorden maken we een vertaling naar het type burgemeester voor Heemskerk. De informatie gebruiken we voor de profielschets. Lees hier de uitkomsten van het onderzoek (pdf, 360 KB)

9 juni: Profielschets vastgesteld

De overhandiging van de profielschets aan de commissaris van de Koning
De overhandiging van de profielschets aan de commissaris van de Koning Noord-Holland, de heer A.Th.H van Dijk. (foto: L. Tillmans)

Op 9 juni 2022 is de definitieve profielschets (pdf, 4.65 MB) vastgesteld door de gemeenteraad en overhandigd aan de commissaris van de Koning Noord-Holland, de heer A. Th. H van Dijk. (Bekijk hier de vergadering). In de profielschets staat naar wat voor type burgemeester we zoeken. Centraal staat dat de burgemeester vooral een burgemeester voor álle inwoners van Heemskerk moet zijn. Ook moet de nieuwe burgemeester: 

 • Aanwezig zijn in wijken, oprechte belangstelling tonen, toegankelijk, geïnteresseerd en aanspreekbaar zijn;
 • Goede samenwerking bevorderen door strategisch vooruit te kijken;
 • Alert zijn op openbare orde en veiligheid;
 • Goed van zich laten horen binnen samenwerkingsverbanden in de regio en bestuurlijke integriteit onder de aandacht houden;
 • Een stevige persoonlijkheid zijn, die rust en vertrouwen uitstraalt en humor heeft. 

12 juli: Aantal kandidaten functie burgemeester bekend

Naar de functie van burgemeester van de gemeente Heemskerk hebben 19 personen gesolliciteerd. Van deze kandidaten hebben/hadden 18 personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur en 1 persoon heeft/had een functie daarbuiten. De gesprekken voeren we in september. 

Vertrouwenscommissie

De werving en selectie van een burgemeester vindt in het 'geheim' plaats. Hiervoor is een vertrouwenscommissie opgesteld. Deze commisie geeft de gemeenteraad advies over de kandidaten voor de functie. De commissie bestaat uit: 

 • E.A. Lamers-Kuijper;
 • W.M. van de Kuijlen;
 • J.G. Bakker;
 • C.A.J. Jansen-Karsten;
 • R. Vlieland;
 • R. Núňez Queija;
 • E. Hes;
 • Griffier W.J. Vrolijk-Gevaert als secretaris van de vertrouwenscommissie;
 • Gemeentesecretaris J.S.W. Ozenga als plaatsvervangend secretaris.