Organisatie

Ambtelijke organisatie

Als burger heeft u vaak meer met ambtenaren dan met bestuurders te maken. Ambtenaren hebben tot taak besluiten van het bestuur voor te bereiden en uit te voeren. Aan het hoofd van de gemeentelijke organisatie staat de gemeentesecretaris.
De gemeentesecretaris heeft de leiding over de ambtenaren en vormt de verbinding tussen het college van burgemeester en wethouders en het ambtelijke apparaat. Hij is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de ambtelijke organisatie en is aanwezig bij de vergaderingen van het college.

Gemeente Heemskerk is verdeeld in vier afdelingen, de afdelingen Klantzaken, Buurtzaken en Stadszaken, alsmede een stafafdeling.

Gemeentegids Heemskerk

Missie en visie

Iedere organisatie is voortdurend in beweging. Dat geldt ook voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie die 'gemeente Heemskerk' heet. Is een organisatie wat groter van omvang, dan zijn de bewegingen wat complexer. Ook dat is bij de gemeente Heemskerk goed te zien. De laatste jaren werden diverse trajecten van verandering ingeslagen. En het proces van verandering blijft. Dat kan ook niet anders. De maatschappij verandert, de gemeentelijke organisatie verandert en elk evenwicht is een dynamisch evenwicht. Natuurlijk doen wij er verstandig aan het proces van verandering en beweging zo goed mogelijk te sturen. Dat willen we ook heel nadrukkelijk bij de gemeente Heemskerk. De uitdaging is ondertussen te blijven leren van elke stap die we zetten in dat proces dat nooit tot een eind komt: het werk aan Heemskerk.
Daarbij hebben we een paar uitgangspunten. We willen een transparante lokale overheid zijn, een betrouwbare. Eentje die zich zoveel mogelijk richt naar zijn 'klant'. En die klant dat bent รน, als inwoner van deze gemeente.

Eigenlijk hebben we nog wel wat meer dan een paar uitgangspunten waar wij in ons werk voor u als inwoner rekening mee houden. We hebben een missie en een visie. Wat zijn dat nu weer voor grote woorden? Onze missie en onze visie helpen ons om het gemeenteschip in een zee van ambities, verwachtingen, afspraken en doelen op koers en op stoom te houden.

De missie van de gemeente Heemskerk

Een missie zou je kunnen vergelijken met een doelstelling op iets langere termijn. Niet iets dat we morgen gerealiseerd zullen hebben, maar wel iets waar we hard aan zullen trekken om het te worden, iets dat ons dient als een soort kompas:

"Een betrouwbare organisatie, gericht op mens en werk, die zich bewust verantwoordelijk toont voor het wel en wee van de Heemskerkse samenleving; een organisatie waar het bestuur op kan bouwen, waar burgers graag een beroep op doen en waar de leden van die organisatie zelf trots op zijn."

De visie van de gemeente Heemskerk

Een missie kan het niet stellen zonder visie, in de betekenis van: een ideaal of toekomstbeeld. Waar de ambtelijke organisatie met al zijn gezamenlijke inspanning, inventiviteit en creativiteit op de duur wil uitkomen:

De ambtelijke organisatie van de gemeente Heemskerk wil een organisatie zijn:

  • Waar het bestuur op kan bouwen.
  • Waar burgers graag een beroep op doen en waar de leden van die organisatie zelf trots op zijn.

De organisatie wil dat met enig lef ook doen uitstralen door continu het juiste evenwicht te vinden tussen:

  • Warm enthousiasme en stevige resultaatgerichtheid.
  • Gemeende gastvrijheid en correct optreden.
  • Open en duidelijk zijn naar elkaar maar altijd constructief.
  • Individueel verantwoordelijk zijn maar werken als team.