Parkeren en verkeer in Heemskerk

Op de meeste plekken in Heemskerk kunt u gratis parkeren. Een gedeelte van het centrum en het Europlaplein zijn ingericht als blauwe zone (2 uur). Als u uw auto aan een laadpaal in een blauwe zone parkeert gelden dezelfde regels. U mag er maximaal 2 uur parkeren, ook als uw auto nog niet voldoende is opgeladen.  Dan kunnen andere elektrische auto's ook de kans om bij te laden aan de laadpaal.

Op de binnenring van Heemskerk vindt u de verwijzing naar de 5 grotere parkeerlocaties in het centrum:

 • De parkeergarage Dekamarkt 
  Openingstijden: ma, di, wo, vr en za van 8.00 tot 20.00 uur, do van 8.00 tot 21.00 uur en zo van 10.00 tot 17.00 uur. 186 openbare plaatsen, eerste uur gratis parkeren;
 • Het parkeerterrein Carel van Manderstraat achter de Jansheeren
  53 openbare plaatsen, vrij parkeren
 • Het parkeerterrein Gerrit van Assendelftstraat
  46 openbare plaatsen, blauwe zone
 • Het parkeerterrein Lauraplein
  53 openbare plaatsen, vrij parkeren
 • Cornelis Groenlandstraat
  48 plaatsen, blauwe zone. Niet bereikbaar op vrijdag, vanwege de weekmarkt
 • Europaplein
  blauwe zone

Parkeervergunning of ontheffing

Voor het parkeren in de blauwe zone kunt u als een bewoner een ontheffing aanvragen. Heeft u (tijdelijk) een andere auto? Dan moet u het kenteken op uw parkeervergunning laten aanpassen.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

 • Het kentekenbewijs op creditcardformaat (bij tenaamstelling na 2014) op eigen naam of in geval van een leaseauto ook het leasecontract op naam van de aanvrager.
 • Het kentekenbewijs deel IB (bij tenaamstelling voor 2014) op eigen naam of in geval van een lease-auto ook het leasecontract op naam van de aanvrager. Het tenaamstellingsverslag RDW is niet voldoende. Pas als u van het RDW het kentekenbewijs op creditcardformaat heeft ontvangen kunt u de aanvraag indienen.
 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • De huidige vergunning (indien het een kentekenwijziging betreft).
Parkeerontheffing (DigiD)

Verkeersveiligheid

Strategisch Plan Verkeersveiligheid vraagt om een lokale verkeersveiligheidsanalyse.

Landelijk is begin 2019 het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV2030) ondertekend. Het SVP2030 beschrijft een gezamenlijke koers van wegbeheerders om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen en toe te werken naar 0 verkeersslachtoffers in 2050. Om dit te kunnen realiseren werken de provincie Noord-Holland en de regio Zuid-Kennemerland & IJmond samen aan een nieuwe regionale risico-gestuurde verkeersveiligheidsaanpak. Hierin wordt ingezet op het voorkomen van ongevallen door de belangrijkste risico's in het verkeerssysteem proactief aan te pakken.

Met deze vernieuwende aanpak willen we risico's in kaart te brengen. We kijken naar diverse databronnen zoals bevolkingssamenstelling, de kwaliteit en het gebruik van de infrastructuur, de gereden snelheid, alcohol- en drugsgebruik en het aantal ongevallen. Met deze gegevens kunnen we gerichte maatregelen nemen om het aantal ongevallen zoveel mogelijk terug te dringen.

De gemeente Heemskerk heeft de verkeersveiligheidsrisico’s onlangs in kaart gebracht en geanalyseerd.

De totale analyse is terug te lezen in het rapport ‘Verkeersveiligheid gemeente Heemskerk - Risicoanalyse van het verkeerssysteem – een stappenplan’. Bij de uiteindelijke analyse zijn ook de enquêteresultaten van de in 2018 gedane enquête “bereikbaarheid centrum” meegenomen.

Enquêteresultaten verkeersveiligheid uitgewerkt in een rapport.

In september vorig jaar hebben inwoners de mogelijkheid gekregen om een enquête in te vullen over de verkeersveiligheid in Heemskerk. Dit heeft geleid tot 890 reacties. Deze reacties hebben ons geholpen om een goede risico-analyse te kunnen maken. De reacties zijn terug te lezen in het rapport ‘Verkeersveiligheid gemeente Heemskerk - Meldingen en beleving’. Naast de enquêteresultaten van september 2020 besteedt dit rapport tevens aandacht aan eerder door inwoners gedane meldingen m.b.t. de verkeersveiligheid.

Het vervolg: een Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid

Met de input uit alle gemeentelijke verkeersveiligheidsanalyes zal provinciaal een Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid worden opgesteld. De provincie zal in het eerste kwartaal van 2021 een webinar voor de raadsleden in onze regio organiseren, waarbij deze ook de gelegenheid wordt geboden om richting te geven aan het op te stellen uitvoeringsprogramma.

Meer informatie:

Risicoanalyse van het verkeerssysteem – een stappenplan’, december 2020 (pdf, 8.55 MB)

‘Verkeersveiligheid gemeente Heemskerk - Meldingen en beleving’, december 2020 (pdf, 9.15 MB)

‘Enquête bereikbaarheid Centrum’, december 2018 (pdf, 1.71 MB)