Privacy en gegevensbescherming

De website Heemskerk.nl kunt u anoniem raadplegen. De gemeente Heemskerk verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. De gemeente verzamelt wel statistische gegevens, maar herleidt deze niet tot individuele personen. De gemeente gebruikt de statistische gegevens (zoals aantal raadplegingen per pagina en gebruik van zoekwoorden) om de website te verbeteren.

Als u een formulier op deze website invult, worden (afhankelijk van de inhoud) uw naam, adres, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer naar de gemeente verstuurd. Deze persoonsgegevens worden door de gemeente gebruikt om uw vraag te beantwoorden (of bijvoorbeeld de aangevraagde dienst te leveren). De gemeente gebruikt alleen de gegevens die u zelf actief heeft achtergelaten.
Voor de digitale balie geldt een uitzondering als uittreksels (BRP, attestatie de vita, bewijs Nederlanderschap en burgerlijke stand) worden gevraagd of een verhuizing wordt doorgegeven. Natuurlijk controleert de gemeente dan, net als bij een schriftelijk of mondeling verzoek, of de gegevens kloppen. Het uittreksel wordt verzonden aan de persoon die in de basisadministratie is geregistreerd. Deze gegevens worden door de gemeente niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.