2019

Allereerst wens ik een ieder een mooi, liefdevol en vooral gezond 2019. En ik hoop dat u de feestdagen en de jaarwisseling op een fijne manier met uw gezin, familie en/of vrienden hebt doorgebracht. En dat 2019 u brengt wat u ervan verwacht.

Ik verwacht dat 2019 een uitdagend jaar wordt. Niet alleen landelijk maar zeker ook regionaal en lokaal. Denk bijvoorbeeld aan de woonopgave die we moeten realiseren in Heemskerk. Of aan het klimaat en de duurzaamheid. In 2019 moeten we met elkaar aan de slag  met  klimaat en duurzaamheid. Niet alleen regionaal als het gaat om Tata Steel, Schiphol en de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Maar zeker ook lokaal. Hoe kleinschalig Heemskerk ook is,  ook hier geldt het spreekwoord ‘wie het kleine niet eert, is het grote niet .....’.  Daarbij is van groot belang dat we de discussie over duurzaamheid en het klimaat vertalen naar voor de inwoners begrijpelijke en betaalbare acties. Ik denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een duurzame modelwoning waarin geïnteresseerden een kijkje kunnen komen nemen.

Het draagvlak moet verder vergroot worden, waarbij we ons  moeten realiseren dat alles niet morgen is opgelost en dat daar zeker jaren overheen gaan. Daarom gaan we planmatig en goed doordacht aan de slag. We  zullen keuzes met elkaar gaan maken over wat wel en wat niet. Dit is nodig om ook voor toekomstige generaties een leefbare wereld te behouden.

De eerste uitdaging van 2019 is inmiddels van start. De Tolweg is dicht voor langere tijd. Dit betekent dat veel weggebruikers op zoek gaan naar een nieuwe route. Ik begrijp dat dit zeker in het begin vraagt om geduld, acceptatie van chaos die kan ontstaan en respect naar andere weggebruikers. Maar ook naar de verkeersregelaars die ons bijstaan. Toch heb ik er vertrouwen in dat iedereen zijn weg weer weet te vinden. En uiteindelijk ligt er volgend jaar een fantastische nieuwe Tolweg waar we allemaal trots op kunnenzijn.

Ik zie 2019 dan ook met vertrouwen tegemoet!

Gaatze de Vries
Wethouder gemeente Heemskerk