Een jaar wethouder

Er is veel gebeurd in mijn eerste jaar als wethouder Zorg en Wonen. En daar geniet ik enorm van. Ik hou van de uitdaging om Heemskerk naar de toekomst toe mooi en gezond te houden. Het is een bijzondere functie met veel taken die elkaar in rap tempo afwisselen.

Wonen

De meest recente lijst met woningbouwplannen, te vinden bij projectenkaart op de site van de gemeente, is bijna twee keer langer dan de regionale opdracht van ons vraagt. We hebben bouwplannen voor alle doelgroepen. We streven naar een divers aanbod, waardoor woonwijken met een sterke sociale cohesie kunnen ontstaan. Met zowel huur- als koopwoningen. In de Woonvisie 2020-2024 leggen we vast hoe het woningaanbod eruit komt te zien. Binnenkort verschijnt er een enquête waarin u als inwoner uw mening kunt geven over wonen. En ook WoonOpMaat en PreWonen dragen bij aan de opzet en de uitvoering van de woonvisie door bij het vernieuwen van wijken uit de jaren ‘60 te zorgen dat er duurzaam en divers wordt teruggebouwd.

Grafiet uitstoot

Zorgen zijn er over het evenwicht tussen de economie, de leefbaarheid en het gevoel van welzijn van onze inwoners in de regio. Ik denk dan aan de grafietuitstoot bij Tata. Samen met de wethouders volksgezondheid van Velsen en Beverwijk dringen we er bij de provincie op aan de uitstoot te stoppen en de aandacht voor Schone Lucht prominent op de agenda te houden.

Zelfredzaam blijven

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. We worden steeds ouder en willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. We hebben de organisatie Weldoen opgericht om alle vrijwilligers en mantelzorgers te ondersteunen. Dat willen we graag zo goed mogelijk doen. Daarom organiseren we bijeenkomsten om op te halen waar we als gemeenten de ondersteuning nog beter kunnen regelen.

Ik kijk tevreden terug op het afgelopen jaar, en merk tegelijkertijd dat er nog heel veel is te doen. Gelukkig mag ik de komende drie jaar nog voor u aan de slag.

Krijn Rijke
Wethouder zorg en wonen