Verbeter de wereld...

Het klimaatakkoord lijkt ondertussen een toverwoord geworden. Alles wat we doen of willen gaan doen gebeurt in het kader van het klimaatakkoord. Past het binnen het klimaatakkoord? Kan het volgens het klimaatakkoord? Doen we het wel goed gelet op het klimaatakkoord? Wordt het klimaatakkoord niet ( te ) heilig verklaard? En kijken we daarbij niet te veel naar de overheid?

Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk moet er wat gebeuren. En ja, natuurlijk heeft zeker ook de overheid daarbij een belangrijke rol. Maar onderschat niet de rol van de individuele burger. Denk hierbij aan het isoleren van je woning, het aanpassen van je tuin ( klimaatadaptief maken), het scheiden van afval en, als je het kan betalen, het aanschaffen van een elektrische auto, zonnepanelen en het overgaan op meer elektriciteit in huis.

Ook ondernemend Nederland kan een grote bijdrage leveren door minder plastic te gaan gebruiken, daken te voorzien van zonnepanelen en medewerkers te stimuleren de fiets en het OV te gebruiken en daar waar noodzakelijk vervuilende uitstoot terugdringen. De lokale overheid gaat de komende jaren inzetten op het aanbrengen van een warmtenet. Aangezien iedereen van het aardgas moet voor 2050. En ook de centrale overheid kan niet achterblijven acties te ondernemen. Bijvoorbeeld door het belastingtechnisch aantrekkelijk maken van duurzaamheidsvoorzieningen zoals elektrisch rijden of een betere vorm van openbaar vervoer, zoals een light rail in de regio.

Bij dit alles moeten we ons  voor ogen houden dat alle maatregelen niet morgen al klaar hoeven te zijn, want met elkaar gaan we tot 2030, 2040 en 2050 maatregelen treffen om het klimaat te verbeteren. Het spreekwoord zegt het al: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Laten we niet altijd wachten tot de ander wat gaat doen. Laten we daarom dan ook vanaf 2020 gezamenlijk verder aan de slag te gaan. Maar wel ieder binnen zijn of haar mogelijkheden.

Ik wens u alvast fijne feestdagen en wie weet zien we elkaar al op 6 januari 2020 tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis.

Gaatze de Vries
Wethouder milieu