Wonen en welzijn

Wonen

De krapte op de woningmarkt is groot, ook in Heemskerk en neemt alleen maar toe. We staan als college voor de opgave om voldoende woningen te bouwen om aan de vraag te voldoen. Vooral starters op de woningmarkt en mensen met een kleine beurs hebben het moeilijk. In de afgelopen commissie RWD ( Ruimte, Wonen en Duurzaamheid) is het plan Verdichting woningbouw rondom de Velst besproken. In dit gebied is het mogelijk om tot 200 extra woningen te realiseren voor de doelgroep van starters tot ouderen. Voorwaarde is wel dat de extra woningen passen bij de reeds bestaande bouw en dat het met respect voor het groen in de wijk gebeurd. De architect van bureau MRAU is er goed in geslaagd om de verdichtingsmogelijkheden te combineren met het behoud van het parkachtige karakter van de omgeving. Deze studie wordt nog verder uitgewerkt.

d’Evelaer

Afgelopen week heb ik een paar keer kunnen genieten van de activiteiten van d’Evelaer. Eerst in het jaarlijks overleg met het bestuur over de welzijnsactiviteiten van de Evelaer. We zijn als gemeente zeer tevreden. Daarna in het weekend van de bloemendagen waarin je ziet dat een klein tuinbouwgebied in staat is om op wereldtopniveau kwaliteit te leveren in de bloemen. En zondag  heb ik mee kunnen hardlopen in de kassencross: een loop, wandel en powerwalk evenement waar ruim 300 enthousiaste (buurt)bewoners aan deelnamen.

Odensehuis

Dit weekend was ik ook aanwezig op de feestelijke inloopmiddag ter ere van het eenjarig bestaan van het Odensehuis in Heemskerk. Een drempelloze voorziening op de Marquettelaan, opgezet door De Zorgspecialist en Welschap Welzijn, waar mensen met beginnende geheugenproblemen kunnen binnenlopen. Ook hun partner en of verzorger is welkom voor een praatje en een kopje koffie. De activiteiten zijn divers: zomaar wat praten met lotgenoten en informatie vragen, maar ook sporten, knutselen, muziek maken en koken. Het Odensehuis wordt goed bezocht en zeer gewaardeerd door de bezoekers. Fijn om deze voorziening in Heemskerk te hebben.

Krijn Rijke
Wethouder zorg en wonen