Zwembad

Heemskerk is een bovengemiddeld sportieve gemeente. Dat blijkt uit de Sportnota, die onlangs door de raad is vastgesteld. Veel kinderen zijn lid van een sportclub en ook de volwassen Heemskerkers houden van sporten en bewegen. Het onderzoek naar de wensen en behoeften van inwoners over een zwembad bevestigde dit beeld opnieuw. Samen met de gemeente Beverwijk hebben we gevraagd hoe inwoners graag een zwembad zouden zien. Opnieuw veel reacties; bewijs voor het belang van een kwalitatief goed zwembad. De inwoners van Heemskerk en Beverwijk die aan het onderzoek hebben meegedaan maakt het niet uit in welke gemeente een zwembad staat. Zij vinden het vooral van belang dat er een kwalitatief goed zwembad is, waar clubs en verenigingen en het recreatief zwemmen de ruimte hebben. Samen met de raden van Beverwijk en Heemskerk is het voorstel gemaakt om vier scenario’s verder te onderzoeken. Deze vier scenario’s zijn:

  1. In stand houden van de zwembaden in Beverwijk en in Heemskerk.
  2. Sluiten zwembad Beverwijk en uitbreiden zwembad Heemskerk.
  3. Sluiten zwembad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden zwembad Heemskerk.
  4. Sluiten zwembaden Beverwijk en Heemskerk en realiseren nieuw intergemeentelijk zwembad.

In goede samenwerking met de besturen van het Sportfondsenbad in Beverwijk en de Waterakkers in Heemskerk hebben we deze scenario’s uitgewerkt en ligt er een uitgebreid verslag. Ook het behoeftenonderzoek onder de inwoners is in een rapport vastgelegd. We zijn nu bijna op het punt aangekomen dat de gemeenteraden van beide gemeenten zich gaan buigen  over het vervolg op deze scenario’s. Ik begrijp heel goed dat dit een grote klus is voor de gemeenteraadsleden. We vragen hen eigenlijk figuurlijk  om van de hoge duikplank te duiken. Wilt u na het lezen van deze column ook eens dieper er in duiken. Dat kan! Kijk dan op www.heemskerk.nl/nieuws.

Aad Schoorl,
wethouder