Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 20-02-2020 en deze website is op 4 augustus 2020 getoetst op toegankelijkheid (pdf, 359 KB).

De gemeente Heemskerk wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt de website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.
Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. www.heemskerk.nl
  2. de subdomeinen van heemskerk.nl
Bekijk het toegankelijkheidslabel

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen zijn de volgende maatregelen genomen:

  • periodieke interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • training schrijven op B1 niveau: onze medewerkers worden opgeleid om zo veel mogelijk te schrijven in begrijpelijke taal (B1 niveau) en opbouw van documenten voor toegankelijkheid (o.a. koppen en tussenkoppen).

Extra toelichting

De volgende onderdelen van de website voldoen nog niet aan de toegankelijkheidseisen:

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten via webmaster@heemskerk.nl.