Sporten en bewegen in Heemskerk

Op deze pagina vindt u informatie over sporten en bewegen in Heemskerk. Als gemeente willen we dat inwoners kunnen genieten van sport, dat zij gezond leven, actief en zo veel mogelijk in beweging zijn. Ook streven we naar een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten, sporten en spelen. In de beleidsnota Sport en bewegen 2020-2023 (pdf, 571 KB) leest u meer over de visie en aanpak van het gemeentelijk sportbeleid.

SportContrainer: sporten in de buitenlucht

In de Vlaskamp, ter hoogte van het basketbalveld, staat een tijdelijke SportContrainer. Dit is een zeecontainer die is omgebouwd tot klein sportpark. Speciaal voor sportliefhebbers die zelfstandig of met een trainingsgroep sporten. Bent u sportcoach en wilt u onze SportContrainer gebruiken? Dat kan gratis. Bekijk hiervoor wel de voorwaarden.

Meer informatie en de voorwaarden

Speelplekken in de openbare ruimte

Bij speelplekken en pleintjes zetten we in op ontmoeting, natuurlijk spelen en vergroening. In 2020 en 2021 hebben we een aantal speeltuinen in Heemskerk vernieuwd.

Meer informatie over speelplekken

Meer informatie sporten in Heemskerk voor inwoners

Ik wil advies over sporten

Inwoners van Heemskerk kunnen voor sportadvies terecht bij de medewerkers van Team Sportservice Kennemerland.

Ik/mijn kind wil sporten, maar ik heb moeite met het betalen van de kosten

U kunt een financiële bijdrage aanvragen via de minimaregelingen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat sport toegankelijk is voor iedereen.

Ik heb een beperking, waar kan ik sporten?

Uniek Sporten geeft een overzicht van het sportaanbod in Heemskerk voor mensen met een beperking. Voor vragen of advies, kunt u gratis terecht bij de buurtsportcoach van Uniek Sporten in Heemskerk. U kunt - als u dit wilt - hulp krijgen bij het aanvragen van een tijdelijk sporthulpmiddel via het programma Uitleen.

Ik zoek georganiseerde sport- en beweegactiviteiten, waar kan ik terecht? 

Team Sportservice Kennemerland organiseert in opdracht van de gemeente verschillende sport- en beweegactiviteiten. Zo biedt de buurtsportcoach van Team Sportservice elke week sport- en spelactiviteiten aan voor kinderen van 7-12 jaar in verschillende wijken van Heemskerk. Kijk op de site van Team Sportservice voor een overzicht van de activiteiten. Hier vindt u ook een overzicht van de schoolsporttoernooien. MET Heemskerk organiseert ook verschillende sportactiviteiten. 

Ik wil sporten bij een vereniging, maar weet niet welke sportverenigingen Heemskerk heeft

U kunt een groot deel van de sportverenigingen vinden op de website van het Serviceplein.

Informatie sporten in Heemskerk voor verenigingen/sportprofessionals

Wat zijn de subsidiemogelijkheden voor mijn sportvereniging?

De gemeente verstrekt subsidie aan sportverenigingen in Heemskerk. Een jaarlijkse subsidie voor amateursport wordt berekend op basis van het type sport, het aantal Heemskerkse leden en de doelgroep waartoe zij behoren. Daarnaast geeft de gemeente eenmalige subsidies aan projecten die een impuls geven aan de speerpunten van het gemeentelijk sportbeleid. Ook verstrekt de gemeente jubileumsubsidies. De subsidiemogelijkheden leest u op de pagina subsidiemogelijkheden voor sport en bewegen.

Ik wil budget aanvragen voor een project via het Lokaal Sportakkoord

In het Lokaal Sportakkoord hebben verschillende lokale partijen aangegeven actie te gaan ondernemen om meer inwoners in beweging te brengen. Door samen te werken worden nieuwe initiatieven opgezet. Lees meer over de voorwaarden en hoe u budget kunt aanvragen.

Ik zoek ondersteuning voor mijn vereniging

Het besturen van een sportvereniging wordt steeds complexer. Van verenigingen wordt verwacht dat ze steeds meer een maatschappelijke functie vervullen. Een rol die veel verenigingen ook zien voor zichzelf. Ze willen de verbindende factor zijn in hun wijk. Toch hebben verenigingen te maken met uitdagingen die het vervullen van deze maatschappelijke rol in de weg kunnen staan. Bijvoorbeeld een teruglopend ledenaantal, een tekort aan vrijwilligers of het gebrek aan een beleidsplan met daarin een duidelijke visie. De verenigingsondersteuners van Team Sportservice staan klaar om uw vereniging te helpen bij het oplossen van bestuurlijke en organisatorische uitdagingen. Verenigingen met een uniek sportaanbod kunnen ook aankloppen bij de buurtsportcoach Uniek sporten.

Ik wil meer weten over het Lokaal Preventieakkoord of een bijdrage aanvragen

In 2021 heeft de gemeente Heemskerk het Lokaal Preventieakkoord (pdf, 573 KB) gesloten. Dat akkoord richt zich op de thema’s roken en overgewicht en bevat onder andere acties om bewegen te stimuleren. Voor de uitvoering van de afgesproken acties is een uitvoeringsbudget beschikbaar. Partijen die zich hebben verbonden aan die acties, kunnen een aanvraag om een bijdrage doen. 

De eerste stap voor het aanvragen van een bijdrage is het aanvraagformulier (docx, 161 KB) invullen. De ingevulde versie mailt u naar t.bruijn@heemskerk.nl.

Hoe stimuleren we inwoners om te sporten?

We willen dat inwoners bewegen. Minimaal 30 minuten per dag. Dat wordt geadviseerd vanuit de landelijke beweegrichtlijnen. Daarvoor zijn in de openbare ruimte meerdere voetbal- en basketbal plekken, tafeltennistafels, wandel- en fietsroutes. Bij verschillende scholen is het schoolterrein en de omgeving aangepast. Dichtbij het gemeentehuis staan een freeruntoestel, fitnesstoestel en een fietsbankje.