Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

  1. Opening en mededelingen
  2. Vaststelling Agenda
  3. Beknopt overzicht IJmondcommissie van 18 april 2017
  4. Spreekrecht burgers
  5. Terugkoppeling uit de regiegroep IJmond van 11 september jl.
  6. Regionale cultuurvisie
  7. Sluiting
  8. kennismaking met de directeur van HVC, de heer Van Steensel
  9. Presentatie door ROVER over de Kennemerlijn
Terug