Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 11 mei 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot instemmen met het verbeterplan ter onderbouwing van een aanvullende vangnetuitkering Participatiewet 2017 en verantwoording vangnetregeling 2016
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening auditcommissie gemeente Heemskerk 2017
 10. Voorstel tot het kiezen van een scenario voor de Harmonisatie peuteropvang Heemskerk
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Heemskerk Centrum 2017 (inclusief motie en amendement)
 12. Toekomst van de IJmondsamenwerking (met daarbij een amendement van CDA, Heemskerk Lokaal en Liberaal Heemskerk)
Terug