Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Spreekrecht burgers
  4. Vaststelling agenda
  5. Voorstel tot het vaststellen van de pro forma zienswijze op het eindrapport Plan MER Verbinding A8-A9
Terug