Vergaderingen van commissie en raad 2017

Agendapunten

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Spreekrecht burgers
 4. Vaststelling agenda (inclusief 4b - motie Verbinding A8-A9)
 5. Mondelinge vragen aan het college
 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van 2 februari 2017
 7. Lijst van ingekomen stukken
 8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een budget ten bedrage van € 50.000 ten behoeve van het project Debora Bakelaan
 9. Burgerinitiatief de Vries en Berghuis
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Visie Luchtkwaliteit IJmond 2017-2021
 11. Voorstel tot het vaststellen van het IJmondiaal beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2020
 12. Motie "Werelddoelen 2015-2030"
Terug