Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Gedachtenwisseling met dhr. Schuuring, teamchef politie IJmond
 6. Presentatie organisatie
 7. Voorstel tot het vaststellen van het Delegatie- en mandaatbesluit van de gemeenteraad Heemskerk 2019
 8. I 2019/124 Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 2020

                

 9. I 2019/141 Raadsmemo meicirculaire 2019

                  

 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)

                  

 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 11 juni 2019
 12. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Gedachtenwisseling met dhr. Schuuring, teamchef politie IJmond
 6. Presentatie organisatie
 7. Voorstel tot het vaststellen van het Delegatie- en mandaatbesluit van de gemeenteraad Heemskerk 2019
 8. I 2019/124 Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 2020

                

 9. I 2019/141 Raadsmemo meicirculaire 2019

                  

 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)

                  

 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 11 juni 2019
 12. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Gedachtenwisseling met dhr. Schuuring, teamchef politie IJmond
 6. Presentatie organisatie
 7. Voorstel tot het vaststellen van het Delegatie- en mandaatbesluit van de gemeenteraad Heemskerk 2019
 8. I 2019/124 Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 2020

                

 9. I 2019/141 Raadsmemo meicirculaire 2019

                  

 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)

                  

 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 11 juni 2019
 12. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Gedachtenwisseling met dhr. Schuuring, teamchef politie IJmond
 6. Presentatie organisatie
 7. Voorstel tot het vaststellen van het Delegatie- en mandaatbesluit van de gemeenteraad Heemskerk 2019
 8. I 2019/124 Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 2020

                

 9. I 2019/141 Raadsmemo meicirculaire 2019

                  

 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)

                  

 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 11 juni 2019
 12. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Gedachtenwisseling met dhr. Schuuring, teamchef politie IJmond
 6. Presentatie organisatie
 7. Voorstel tot het vaststellen van het Delegatie- en mandaatbesluit van de gemeenteraad Heemskerk 2019
 8. I 2019/124 Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 2020

                

 9. I 2019/141 Raadsmemo meicirculaire 2019

                  

 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)

                  

 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 11 juni 2019
 12. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Gedachtenwisseling met dhr. Schuuring, teamchef politie IJmond
 6. Presentatie organisatie
 7. Voorstel tot het vaststellen van het Delegatie- en mandaatbesluit van de gemeenteraad Heemskerk 2019
 8. I 2019/124 Gemeenschappelijk Financieel toezichtkader 2020

                

 9. I 2019/141 Raadsmemo meicirculaire 2019

                  

 10. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)

                  

 11. Vaststellen van het verslag van de openbare vergadering van de commissie ABF van 11 juni 2019
 12. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.