Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie ondermijning door Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)
 6. 2018/120 Raadsmemo integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 Noord-Holland
 7. Raadsvoorstel inrichting griffie
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABV van 11 september 2018
 10. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie ondermijning door Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)
 6. 2018/120 Raadsmemo integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 Noord-Holland
 7. Raadsvoorstel inrichting griffie
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABV van 11 september 2018
 10. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie ondermijning door Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)
 6. 2018/120 Raadsmemo integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 Noord-Holland
 7. Raadsvoorstel inrichting griffie
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABV van 11 september 2018
 10. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie ondermijning door Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)
 6. 2018/120 Raadsmemo integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 Noord-Holland
 7. Raadsvoorstel inrichting griffie
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABV van 11 september 2018
 10. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie ondermijning door Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)
 6. 2018/120 Raadsmemo integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 Noord-Holland
 7. Raadsvoorstel inrichting griffie
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABV van 11 september 2018
 10. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Presentatie ondermijning door Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC)
 6. 2018/120 Raadsmemo integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 Noord-Holland
 7. Raadsvoorstel inrichting griffie
 8. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 9. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABV van 11 september 2018
 10. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.