Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening speelautomatenhallen 2018
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Beheersverordening begraafplaatsen 2019 en het intrekken van de Beheersverordening begraafplaatsen 2015
 7. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heemskerk 2019
 8. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting gemeente Heemskerk 2019
 9. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden gemeente Heemskerk 2019
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen gemeente Heemskerk 2019
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting gemeente Heemskerk 2019
 12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Heemskerk 2019
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing gemeente Heemskerk 2019
 14. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019
 15. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 16. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 13 november 2018
 17. Rondvraag en sluiting
Terug