Vergadering terugkijken (video on demand)

De raads- en commissievergaderingen van Heemskerk zijn live via de website te volgen. Heeft u een uitzending gemist of wilt u een stuk van de vergadering terug zien? Kies dan de gewenste vergadering en bekijk de video on demand vanaf het begin of via een specifiek agendapunt. Ook de documenten die tijdens de vergadering zijn besproken staan bij de video.

De video-opname van de raadsvergaderingen zijn sinds februari 2017 beschikbaar. In september 2017 is gestart met de raadscommissies.

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. I 2019/054 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Rekenkamercommissie Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 7. Terugkoppeling regiegroep IJmond 25 maart en eerste gedachtewisseling toekomst samenwerking IJmond
 8. I 2019/068 Raadsmemo reactie op motie m.b.t. overzicht delegatie- en mandaatbesluiten
 9. I 2019/048 Raadsmemo oorzaken meevallers en onderbestedingen begrotingen
 10. I 2019/062 Raadsmemo beleidsnota, uitvoeringsprogramma en jaarverslag integrale handhaving
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 12 februari 2019
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. I 2019/054 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Rekenkamercommissie Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 7. Terugkoppeling regiegroep IJmond 25 maart en eerste gedachtewisseling toekomst samenwerking IJmond
 8. I 2019/068 Raadsmemo reactie op motie m.b.t. overzicht delegatie- en mandaatbesluiten
 9. I 2019/048 Raadsmemo oorzaken meevallers en onderbestedingen begrotingen
 10. I 2019/062 Raadsmemo beleidsnota, uitvoeringsprogramma en jaarverslag integrale handhaving
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 12 februari 2019
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. I 2019/054 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Rekenkamercommissie Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 7. Terugkoppeling regiegroep IJmond 25 maart en eerste gedachtewisseling toekomst samenwerking IJmond
 8. I 2019/068 Raadsmemo reactie op motie m.b.t. overzicht delegatie- en mandaatbesluiten
 9. I 2019/048 Raadsmemo oorzaken meevallers en onderbestedingen begrotingen
 10. I 2019/062 Raadsmemo beleidsnota, uitvoeringsprogramma en jaarverslag integrale handhaving
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 12 februari 2019
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. I 2019/054 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Rekenkamercommissie Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 7. Terugkoppeling regiegroep IJmond 25 maart en eerste gedachtewisseling toekomst samenwerking IJmond
 8. I 2019/068 Raadsmemo reactie op motie m.b.t. overzicht delegatie- en mandaatbesluiten
 9. I 2019/048 Raadsmemo oorzaken meevallers en onderbestedingen begrotingen
 10. I 2019/062 Raadsmemo beleidsnota, uitvoeringsprogramma en jaarverslag integrale handhaving
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 12 februari 2019
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. I 2019/054 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Rekenkamercommissie Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 7. Terugkoppeling regiegroep IJmond 25 maart en eerste gedachtewisseling toekomst samenwerking IJmond
 8. I 2019/068 Raadsmemo reactie op motie m.b.t. overzicht delegatie- en mandaatbesluiten
 9. I 2019/048 Raadsmemo oorzaken meevallers en onderbestedingen begrotingen
 10. I 2019/062 Raadsmemo beleidsnota, uitvoeringsprogramma en jaarverslag integrale handhaving
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 12 februari 2019
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Agendapunten

 1. Opening en mededelingen
 2. Spreekrecht
 3. Vaststelling agenda
 4. Terugkoppeling ontwikkelingen Gemeenschappelijke Regelingen
 5. I 2019/054 Jaarverslag 2018 en jaarplan 2019 Rekenkamercommissie Heemskerk
 6. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2020
 7. Terugkoppeling regiegroep IJmond 25 maart en eerste gedachtewisseling toekomst samenwerking IJmond
 8. I 2019/068 Raadsmemo reactie op motie m.b.t. overzicht delegatie- en mandaatbesluiten
 9. I 2019/048 Raadsmemo oorzaken meevallers en onderbestedingen begrotingen
 10. I 2019/062 Raadsmemo beleidsnota, uitvoeringsprogramma en jaarverslag integrale handhaving
 11. Mededelingen van de portefeuillehouder(s)
 12. Vaststellen van het verslag van de openbare vergaderingen van de commissie ABF van 12 februari 2019
 13. Rondvraag en sluiting
Terug

Wilt een vergadering uit een eerdere jaargang zien? Klik dan via de volgende links naar de video van uw keuze.